Trender & Tendenser Juni 2017 | Page 11

Trender & Tendenser, juni 2017 11

.

Åkestam Holst har alltid haft målsättningen att göra reklam som väcker känslor och folk talar om, eftersom man vet att det är effektiv reklam. Ett mycket omtalat exempel var onekligen Apotek Hjärtats lansering av sin egen skönhetsserie Apolosophy, med tunnelbanerek-lamen "Blowing in the Wind". Kampanjen blev en av världens mest belönade under 2014.

Det har blivit fler "levande" kampanjer sedan dess. Det senaste exemplet är den hostande affischtavlan, som ska hjälpa rökarna med sina nyårslöften.

”Vi talade först med andra nordiska byråer om att starta ett gemensamt fristående bolag för samarbete. Men sen kom vi fram till att det var lika bra att gå ’all in’. När man börjat anträda en väg ska man göra det fullt ut”, förklarade Göran Åkestam i boken ”Åke-stam Holst - från omstart till världsklass”.

UNDER EN PERIOD såg det dock ut som om det inte skulle bli något av idéerna, och pla-nerna blåstes av. Men då blev det tydligt hur engagerade alla på byrån hade blivit. Alla ville fortsätta och hitta en väg till samarbete.

Thomas Høgebøl är idag vd för NOA. Totalt ingår elva byråer, några med filialer. Alla job-bar vidare under sina egna namn. Men ibland även under det gemensamma varumärket NOA i några gränsöverskridande uppdrag, exempelvis för OK Q8.

”Vi försöker samarbeta mellan de olika en-heterna och tar in resurser mellan teamen och hjälper varandra i pitcher”, förklarar Petronella Panérus.

Något som ju fungerade redan tidigare inom Åkestam Holst-gruppens sex enheter.

”Nätverket är en trygghet. Man har alltid någon att fråga. Det blir ett stöd. Vi har verk-ligen lyckats skapa ett nordiskt nät på tre år”, menar kreatören Evelina Rönnung.

FÖR ATT UNDERLÄTTA kontakter och samar-bete mellan olika enheter, finns en hubb på nätet. En app, där man bland annat finner alla medarbetare och deras respektive cv.

Men många kontakter går också över Facebook, vilket kan illustrera den avspända relationen mellan medarbetare i nätverket.

Åkestam Holst är idag en del av något större, men de ursprungliga värderingarna är desamma som alltid. Och de sprider sig till resten av gruppen.

De sammanfattas i byråns ”Värderingsbok”, en liten skrift som alla nyanställda får i sin hand.

Där beskrivs byråns syn på reklam, jobbet och varför det egentligen inte finns några chefer.

”Vi har istället en annan sorts chef som är viktigare än alla andra. Den chefen är IDÉN. Den stora, kraftfulla reklamidén”, står det i skriften som är

tydlig med vad alltsammans handlar om: reklam.

”Vår kärnprodukt är kommunikativa idéer som gör våra uppdragsgivares varumärken, tjänster och produkter kända, omtyckta och köpta. Resten är distribution eller kanalval”.

”Ingenting är viktigare än kommunikation. Ord, bil-der och intryck kan starta krig och störta diktatu-rer. De kan också effektivisera och spara kostnader i världsekonomin. Om fler dåliga produkter dör lite snabbare, om bra affärsidéer slår igenom lite tidi-gare, om den lille snabbfotade kan spöa den stora tröga, då är det bra för alla. Rätt utförd och klokt använd är reklam ett effektivt smörjmedel som snabbar på processerna. Därför är vi stolta när vi går till jobbet och därför tycker vi att det vi gör är viktigt”.