Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 18

Trender & Tendenser, januari 2020

18

11.  Vad skulle du vilja ändra på?

Ja, såklart samhällsstrukturer där kvinnor inte tillåts ta samma plats eller utvärderas på samma villkor som män, och debattklimatet där en ung tjej som mobiliserat och inspirerat miljontals människor till att vilja driva förändring ska ifrågasättas och brytas ner till minsta beståndsdel istället för att hylla hennes gärningar. Det skulle jag vilja ändra på.

 

12. Du var i Almedalen i somras. Vilka frågor drev ni där?
I år var vi Almedalen för att omvärldsbevaka och sondera terrängen. 2020 kommer vi att storsatsa i Almedalen som kommer att bli en av våra viktigaste arenor för att möta intressenter och driva frågan om framtidens hållbara samhällsutveckling.

 

13 . Hur kopplar du av?

Jag kopplar av genom att läsa en bra bok, och det måste vara skönlitterärt.

14.  Har du något motto/levnadsregel?

Nej, inte direkt, men om jag hade någon skulle det vara en påminnelse om att livet är så mycket mer än prestation, och det är ok att det andra, det privata, också får ta plats.

 

15.  Om du var barn idag och skulle ge ett råd till dig själv vad skulle det vara?

Det skulle definitivt vara att du duger som du är, du behöver inte ta på dig rollen som en duktig tjej för att passa in och lyckas i livet.

16. Har du några förebilder?

Jag har många förebilder, men kanske inte någon som är så känd. Jag inspireras av människor som driver förändring och vågar ställa de obekväma frågorna till förmån för förbättring.

17. Vad händer hos Adapteo ?

Nu jobbar vi målinriktat med att lägga grunden för varumärket och vår kommunikationsstrategi. Vi jobbar också med att bygga upp organisationen så att vi under nästa år kan fokusera helhjärtat på att stötta affärsmålen med de aktiviteter vi gör. 

 

18. Sitter du i någon styrelse?

Nej, men jag skulle gärna göra det. Ring mig!

 

19.  Behövs marknadsförare i styrelserummet?

Det behövs absolut fler marknadsförare i styrelserummet, varumärkesfrågor måste komma upp styrelsers agendor i en tid där immateriella tillgångar är det som främst driver bolagens värde. Varumärket är en avgörande faktor när de värden som formas i människor huvuden är de som kan vara avgörande för ett bolags värdering. Det här behöver styrelser ha mer kunskap om för att vägleda bolagsledningar i prioriteringar och investeringar som leder till ökade värden.

 

20. Varför är Adapteo med i Sveriges Marknadsförbund?

Vi är med för att vi vill nyttja nätverken som finns internt och inte minst alla möjligheter till ökad kunskap som medlemskapet bjuder på.

 

Text av Francesca O Brien Apelgren

Foto Hanna Wennbeg, Adapteo pressarkiv