Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 19

Trender & Tendenser, januari 2020 19

Lovisa van der Schoot, gästskribent och konsult på Assefa Communication,

kommunikationsinsatser och redaktionella titlar.

Föreläsare och pedagog i medierelationer,

mediedramaturgi, intern kommunikation,

krishantering och branding.

Lovisas trendspaning

inför 2020

Det är dags att blicka framåt in i 2020. Här är min spaning på vad jag tror de stora trenderna inom marknadsföring och speciellt PR kommer att vara under nästa år.

Trenden med micro-influencers, som har en nischad och hängiven målgrupp tror jag kommer att fortsätta växa under 2020. Jag tycker man redan ser ett tydligt skifte i att allt fler företag, stora som små har gått från att samarbeta med de största influencersarna till de med en mindre och mer hängiven målgrupp. Annonseringen blir både billigare och mer slagkraftig.

En annan trend som jag tror kommer genomsyra 2020 är att allt fler företag kommer att ta ställning i samhällsfrågor och kommer även att uttrycka detta i sin kommunikation. Varumärken kommer att ta en större roll i samhällsdebatten och konsumenterna efterfrågar företag som tar ställning, även utåt i sin kommunikation.

Miljö, miljö, miljö. Folk bryr sig mer och mer om vad företag har för miljöpolicys och vad de gör för att dra sitt strå till stacken. Även influencers är mer måna om vilka företag de gör samarbeten med, för att inte skada sitt eget varumärke. Att kommunicera sitt miljöarbete både internt och externt tror jag kommer att vara av högsta vikt.

Konsumtionströttheten och klimatångesten ökar i samhället och folk är trötta på att ständigt uppmanas att konsumera. Företagen måste hitta ett sätt att komma runt detta för att attrahera sina kunder. Det här går självklart hand i hand med miljöfrågan och man måste snarare attrahera sina kunder med sitt budskap och utbud snarare än sin marknadsföring.

Inför 2020 tror jag fortsatt på bra PR genom att bidra till ett högre syfte, något som trenden ”suspended coffee” är ett jättebra exempel på. ”Suspended coffee” innebär att du köper två koppar kaffe men du dricker endast den ena själv och reserverar den andra för någon annan. Tanken är att även den som inte har råd att köpa sin egen kaffe ska få njuta av en kopp. Ett flertal caféer har anslutit till detta i Sverige och det har genast skrivits artiklar och delats flitigt i sociala medier.

Att hitta idéer som både gör gott och kan bidra till bra publicitet tror jag blir fortsatt viktigt. Ett annat exempel är appen Let’s Talk som Läkerol gjorde. Den sammanför de som pratar bra svenska med de som behöver öva lite mer på språket. Igen: ett högre syfte och otroligt mycket bra publicitet.

Hur kan ditt varumärke bidra till att göra världen lite öppnare, ljusare och mer medmänsklig?