Trender & Tendenser April 2018 | Page 10

10 Trender & Tendenser, april 2018

I

sommar fyller Prime 20 år. Byrån startades 1998 av Folke Hammarlind och Carl Fredrik Sammeli och hade redan från start ett bredare perspektiv än traditionella pr-byråer. Det var

också den första som ansökte om medlemskap i Reklamförbundet (dagens Komm).

Prime växte snabbt, både i antalet anställda, om-sättning och lönsamhet. Det blev tidigt en partner-ägd byrå. 2003 köpte Prime United Minds, som levererar djup omvärldsanalys och tillväxtstrategi, och de båda enheterna samarbetar nära på de flesta kunder.

ÅR 2014 KÖPTES Prime och United Minds av ameri-kanska Weber Shandwick, som är ett av världens största och mest välrenommerade kommunika-tionsnätverk. Men de krävdes flera försök innan kedjan fick ja på sina propåer.

Primes partnergrupp insåg dock till slut att Weber Shandwicks intresse inte handlade om att kunna sätta en nål på kartan också i Sverige, vid sidan om övriga 80 nålar. Utan att det var ett i högsta grad

strategiskt beslut och att det fanns ett genuint intresse av att få ta del av den kompetens som fanns i Prime och United Minds.

PRIME OMNÄMNS OFTA som den PR-byrå i världen som belönats med flest lejon i Cannes Lions. Det finns också en mängd andra nationella och inter-nationella utmärkelser på prishyllan.

”Men Prime är inte en PR-byrå. Det är en kom-munikationsbyrå”, slår byråns vice vd och innova-tionschef, David Orlic, fast med bestämdhet och fortsätter:

”Vi jobbar med förändring. Kom-munikation är en affärskritisk kom-petens idag.”

BYRÅN JOBBAR ÖVER hela spektrat, från public affairs och kriskommunikation till reklam, grafisk design och digital kommunikation. Och det mesta däremellan.

David Orlic konstaterar att kommunikationskon-sultens jobb har förändrats i grunden på senare år. Bland annat beroende på dagens krav på total transparens.

”Vi har gått från att bygga starka varumärken, till att bygga starka företag. Gränsen mellan intern och extern kommunikation har redan lösts upp –  det är bara att vänja sig”, säger Davd Orlic.

Externt och internt smälter samman. Liksom mark-nad och kommunikation, reklam och PR. Alla delar måste samarbeta.

Det må vara en av de byråer som fått flest internationella PR-utmärkelser. Men de vill inte sorteras in i en begränsad disciplin utan ser sig som en kommunikationsbyrå.

Prime har rivit disciplingränserna

David Orlic menar att kommunikations-konsulternas jobb har förändrats i grunden.

Foto: Prime