Trender & Tendenser April 2018 | Page 11

NÄR MAN FÖR många år sedan började tala om integrerad kommunikation handlade det om ka-naler. Radio, print och tv skulle integreras. Sedan övergick man till att tala om integration i köpta, förtjänade och ägda kanaler.

”Men idag handlar det om att integrera alla stake-holders i kommunikationen för att bygga trovär-dighet och långsiktighet”, understryker David Orlic.

"Göra Donken" är ett bra exempel på denna integration. Faktum är att reklamfilmerna för att jobba på McDonald’s säljer fler hamburgare än marknadsföringen av själva hamburgarna.

”All media är dessutom förtjänad. Mottagaren måste välja att ge den  tid. Då måste man också engagera, för att få det resultat man strävar efter.

"Kommunikationsbranschen har fortfarande mycket att lära från mediebranschen där – den är fantastisk på att skapa kommunikation som människor inte bara ger tid, utan till och med söker upp”, påpekar Ylva Lindberg, som är Primes activation director.

HON ÄR MEDIEVETARE med bakgrund i mediein-dustrin innan hon, rätt nyligen, började på Prime.

En av de 50 nyanställningar som byrån gjort det senaste året. Endast tre av dessa 50 har en bak-grund från PR.

Trender & Tendenser, april 2018 11

”Be om ursäkt, rätta till felet, eller rätta till felet och ge något extra.”

.

Att "göra donken" kan på många sätt jämföras med att göra lumpen, när det gäller förutsättningar för att få jobb i framtiden, integraton med mera. Då blev det inte heller så konstigt att även göra repövningar. (Hela Donken-konceptet och arbetet bakom beskrivs i Trender & Tendenser i november 2017)