Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 102

EISA Awards 2019-2020 EISA MAESTRO 2. Cletus Nwadike, Sverige Cletus ble født i Nigeria for 53 år siden, og begynte å drømme om å bo i Russland da han gikk på universitetet, trett av sitt eget korrupte hjemland. Men han tok feil ferge fra Polen og havnet i Sverige i stedet. Han reiser ofte tilbake til Nigeria for å dokumentere menn som gjør hardt fysisk arbeid. Men i denne serien har han i stedet vendt kameraet mot unge kvinner. «Det er et røft land for unge kvinner og jenter, og de trenger å lære å forsvare seg.» I 2017 ble Cletus tildelt den prestisjetunge Alfred Fried Photography Award med et bilde som hadde temaet «Fred». Det var krig da han var barn i Nigeria. «Jeg vokste opp uten bilder, soldatene hadde brent alle våre familiebilder. Min far sa jeg så ut som hans egen far, men jeg har aldri sett min farfar, ei heller et bilde av ham». Cletus Nwadike www: bit.ly/cletusnwadike 102 Stereo + 6/19 stereopluss.no