Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 101

EISA Awards 2019-2020 EISA MAESTRO 1. Markku Pajunen, Finland Jeg er en profesjonell fotograf (takket være EISA Maestro 2015-konkurransen) som bor i Espoo, Finland, og jobber hovedsaklig med kommersielle oppdrag. Mine bilder karakteriseres av drama eller humor, og noen ganger begge deler samtidig. Jeg liker å utfordre virkeligheten med bildemanipule- ring, og spesielt liker jeg å sette sammen bilder, noe som frigjør fantasien og lar meg fortelle histo- rier som ellers ikke ville vært mulige. Et godt bilde skaper følelser, og med denne fotoserien har jeg forsøkt å underholde. Jeg håper jeg klarte å få deg til å smile (om bare aldri så lite). www.markkupajunen.com Markku Pajunen 101 Stereo + 6/19 stereopluss.no