Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 100

EISA Awards 2019-2020 Årets EISA MAESTRO-vinnere For åttende gang har EISA arrangert sin årlige internasjonale foto- konkurranse. EISA MAESTRO hadde i år ‘Power’ som tema. Ordet kan ha flere betydninger, noe også bidragene viser. På de neste sidene presenterer vi årets vinnere. 100 Stereo + 6/19 stereopluss.no