Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 103

EISA Awards 2019-2020 EISA MAESTRO 3. Izabela Urbaniak, Polen Fotografi har vært en vesentlig pasjon i livet mitt i mer enn 12 år. Det lar meg beskue verden gjennom bildene jeg tar med kameraet, der jeg for evigheten fanger detaljer som ellers ville gått tapt i dagliglivets mas. Hensikten er å fylle bildene med masse varme og sensiti- vitet, det skaper både enkeltstående bilder og hele serier som mitt publikum setter pris på. På grunn av dette har min pasjon nå blitt en levemåte, og fotografi er blitt mitt yrke. Jeg spesialiserer meg både i kunstfoto og dokumentarfotografi. Jeg fotograferer også på mine mange reiser, og har stadig et samarbeid med te-merkevaren Dilmah. www.izabelaurbaniak.pl Izabela Urbaniak 103 Stereo + 6/19 stereopluss.no