Stereo+ Stereopluss 3/2020 | Page 51

+ HIFI » Ayre EX-8 I fronten har EX-8 også en standard hodetelefon- utgang, men også Ayre sine egne 3,5mm plugger for balanserte hodetelefoner. Baksiden er nokså tettpakket, og ikke spesielt ryddig, men et trenet øye finner likevel lett frem i mylderet. Bakplaten er rammet inn av to spesielle høyttalerterminaler som ikke er spesielt banan- plugg-vennlige. Her går de i spader, og helst et par som er så flate som mulig. Har du veldig stive kabler vil du sannsynligvis ikke sette større pris på at terminalene står i 45 graders vinkel. USB -porten klarer en oppløsning på 24bit/384kHz PCM, mens den optiske og coaksiale innganger er klar for inntil 24bit/192kHz PCM, noe den også takler via nettverket. Digitalkonverteren er en ESS ES9038Q2M. Den kontrolleres til perfeksjon av Ayre sin egen digitale klokke. Som nevnt kan forsterkeren leveres helt uten di- gitale kretsløp i en helt analog basis-versjon. Man kan jo spekulere på om den låter bedre for pen- gene fordi den er strippet for «støyende» digitale kretsløp, men det får vi eventuelt forsøke å finne ut senere. Ayre har sine egne løsninger Vi har tidligere hatt noen hyggelige møter med den fantastiske, og kostbare, integrerte forsterke- ren AX-5. Den har en volumkontroll som er basert på et variabel gain trappe-relé. Det er dyrt og helt sikkert ikke kompatibelt med det prispunktet de ønsket å treffe med EX-8. I EX-8 har Ayre derfor benyttet en spesialtilpasset karbonfilmbasert Alps-volumkontroll med motorstyring som er en- klere og rimeligere, men uten å være et altfor stort kompromiss. Likevel er den, som AX-5, en fullt balansert volumkontroll. I forforsterkeren benyt- tes det de samme J-FET kretsløpene som i Ayres dyrere modeller, og utgangskretsløpene tillater null tilbakekobling. Som volumkontrollen er hele konstruksjonen balansert fra inngang til utgang. Litt interessant er det kanskje at Ayre i så stor grad som mulig benytter deler som er laget i USA. Chassis, strømforsyning og kretskort er så kort- reiste som mulig. Først da kan produsenten ha full kontroll på kvaliteten. Desto bedre strømforsy- ning, jo bedre vil kretsløpene fungere. Modellene i 8-serien deler den samme grunn- konstruksjonen, og gjør det enkelt å legge på et nytt lag med kretskort for å gi den flere muligheter og mer utstyr. Og så får vi vel nesten også ta med at Ayre selv mener forsterkeren bør spilles inn i minst 100 timer før den låter slik den skal. Lyden er flott og finkornet Med erfaringene fra EX-5 blir opplevelsen av EX-8 i relativt vante former. Den er spiller med rikt og stort lydbilde, og selv om den sprer villig rundt seg med detaljer og informasjon klarer den å presentere dette med en avslappet naturlighet og med svært finkornede detaljer. Lydbildet er 51 Stereo + 3/20