Stereo+ Stereopluss 3/2020 | Page 50

+ HIFI » Ayre EX-8 Digital Hub m/forsterker 50 FINPUSSET MUSIKALITET Ayre har vi testet i flere omganger tidligere, og produktene har alltid hatt en uvanlig evne til å hente detaljer og informasjon ut av musikken. Er det like godt ivaretatt når produktet ikke bare har forsterkerkretsene på plass, men også alt du behøver av digitalkonvertere og musikktjenester via Roon? Tekst: Håvard Holmedal J eg synes Ayre lager fine produkter, men de har liksom ikke helt klart å markere seg blant au- diofile her i Norge. Det er litt synd, for når først kombinasjonen av forsterker og høyttalere virke- lig treffer, er Ayre virkelig flott å lytte til. Denne gangen er det Ayre sin EX-8 vi har med å gjøre. Den er laget for å være alt fra en helt ana- log forsterker med kun analoge innganger til en komplett digital hub med digitale innganger, nett- verk og Roon Ready-kompatibilitet. Akkurat det siste gir en del flotte muligheter for streaming av diverse musikktjenester og veldig fleksibel tilgang til ditt eget musikkbibliotek. Tjeneste koster en tu- senlapp i året, eller noe, men har du først begynt å bruke Roon er det knapt noe vei tilbake. Og det er det ikke når du endelig har kjøpt deg en særdeles finkornet, detaljert og musikalsk forsterker heller. Enkel, men skikkelig EX-8 er ikke laget for å imponere, men for å være funksjonell og lettbetjent. Frontplaten er særdeles nøktern, med kun et lite OLED-display og en volumkontroll. Det er først når du sjekker den forholdsvis tettbefolkede bakplaten at du forstår at denne integrerte forsterkeren/ digitale hub-en har mer å by på enn man først trodde. Selve forsterkeren er oppgitt til å yte 2x100watt i 8ohm, og det plasserer den ikke blant de mest råsterke forsterkerne på planeten, men nå er det heller ikke alle som har store og krevende høytta- lere, og kanskje det viktigste. Det er ikke så mange der ute som synes det å spille høyt er det som gir den største musikk-opplevelsen. Hvis du ikke har håpløst ineffektive høyttalere stående i et rom på 50-60kvadratmeter og oppover, og ikke har behov for å se film dundrende høyt kan 100watt fort vise seg å være nok til vanlig bruk. Uansett er det viktig å ikke se seg helt blind på antall papirwatt. I den senere tiden har det gått inflasjon i antall watt, og etter at hjemmekino-receiverne har fått herje markedet i et par tiår, har det dannet seg et inntrykk av at flest mulig watt er hifi-ens hel- lige gral. Ække det, vettu! Det er egentlig ikke noe kunststykke å få en billig forsterker til å yte noen 100watt. Men det egentlige spørsmålet er hvordan den første watt-en spiller. Ikke den siste. Stereo + 3/20