SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 7

kokemisen on todettu edistävän koulurauhaa, opintoihin kiinnittymistä sekä opiskelijoiden terveyttä ja yleistä hyvinvointia. Sosiaalista oppimisympäristöä tarkasteltaessa on tärkeä huomioida myös sosiaalinen media. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden yhteisön vahvistamiseen, mutta sen tiedetään olevan myös uhka. Niin opiskelu- kuin työyhteisöissä kiusaaminen on siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja sen havaitseminen ja kiusaamiseen puuttuminen on vaikeaa. Oppilaitoksissa tulisikin hyödyntää "Vihapuheesta vapaa nuorisotila” -toimintamalleja. 6. Opetuksen sisällöt Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa on koulutuksen lakisääteisten tavoitteiden mukaisesti asetettu osaamistavoitteita ja arvioinnin perusteita opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiselle. Nämä asiat tulee nostaa opetussuunnitelmissa näkyvästi esille. Ammattiosaajan työkykypassi on konkreettinen väline työja toimintakyvyn sisältöjen näkyväksi tekemiseen. Työkykypassi on yhdeksän osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, jonka osaamistavoitteet saavuttanut opiskelija osaa huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Työkykypassiopintoja tarjoamalla koulutuksen järjestäjä toteuttaa konkreettisesti yhteiskuntavastuutaan työelämän kehittäjänä. Työkykypassin tukisivut henkilöstölle ovat osoitteessa arjenarkki.fi/tyokykypassi. Työ- ja toimintakykytaitojen opetuksen tueksi SAKU ry on julkaissut alpo.fi-sivuston, jonka sisältö on tarkoitettu tukemaan opettajien ja ohjaajien työtä. Opetushallituksen, UKK-instituutin ja SAKU ry:n tuottama Ammattikuntoon.fi-palvelu on tarkoitettu tukemaan työkyky-, liikunta- ja terveystieto-opetusta. Palvelu on maksuton, verkossa toimiva mobiilisovellukseen perustuva työkalu ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan.