SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 - Page 32

Voimme välttää naapurimai- den virheet, jos jokaiselle Suomeen muuttaneelle löytyy oma paikka. – 50 vuotta ammatillisen koulutuksen puolesta