SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 33

Koulutus juurruttaa maahanmuuttajan Ammatillinen koulutus on Suomen kotikansainvälistymisen veturi. Se tarjoaa Suomeen muuttaville mahdollisuuden päästä osaksi yhteiskuntaa, työmarkkinoita ja keskiluokkaa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden moninaisuus on jo pitkään ollut itsestäänselvyys, mutta lähitulevaisuu- dessa Suomeen muuttavien ja tänne pysyvästi jäävien määrä kasvaa merkittävästi. Muut koulutusasteet seuraavat varovaisina vierestä, kun ammatil- linen koulutus raivaa jo tietä. Me avaam- me ovia, rikomme sääntöjä ja kään- nämme vakiintuneet tavat päälaelleen. Me teemme kaiken tämän, koska uskomme opiskelijoihimme sekä am- matillisen koulutuksen kykyyn tarjota ihmiselle mahdollisuus keksiä itsensä uudelleen. Suomeen muuttaneet juurtuvat koulu- tuksen ja työnteon kautta osaksi modernia suomalaista yhteiskuntaa ja muokkaavat siitä itsensä näköisen. Heidän lapsensa saavat mahdollisuuden päästä toteuttamaan unelmiaan ja kurottavat yhä korkeam- malle. Parinkymmenen vuoden päästä opetusministerim- me voi olla Suomeen 1990-luvulla muuttaneen, koneista- jan tutkinnon suorittaneen vietnamilaisen venepakolaisen tytär. Kun muu yhteiskunta vielä empii ja korkeakoulutettu norsunluutornissa lymyilevä väki miettii, mitä tässä pitäisi oikein tehdä, me tarjoamme jo kättä uusille tulijoille ja toivotamme heidät tervetulleeksi. Ammatillisessa koulu- tuksessa on totuttu tekemään eikä pelkästään puhumaan. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nelinkertainen määrä vieraskielisiä lukioon verrattuna. Tämä moninainen joukko pakottaa meidät kohtaamaan stereotypioita, en- nakkoluuloja ja vastakkainasetteluja. Me joudumme katsomaan itseämme peilistä ja miettimään, keitä me olemme, mistä tulemme ja mihin olemme menossa. Me tulem- me määrittelemään suomalaisuuden käsitteen perinpohjin uudelleen, ja teemme siitä entistä joustavamman, inhimillisemmän, tuoreemman. Tästä työstä voimme olla ylpeitä, koska se avaa ovet nykymaailmaan tuleville sukupolville. Me voimme välttää naa- purimaiden virheet, jos me päätämme panostaa siihen, että jokaiselle Suomessa syntyneelle tai Suomeen muuttaneelle löytyy oma paikka. Ammatillinen koulutus on portinvartija, jonka ohi lukemat- tomat tuhannet lupaukset kulkevat. Me olemme monesta vastuussa, ja me joudumme keksimään itsemme alusta asti uusiksi yhä uudelleen. Se ei tule olemaan helppoa, mutta se on tavoitteena kallisarvoinen ja sen eteen on hyvä ponnistella. Antti Seitamaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n #kampusrauhaa-hankkeen projektipäällikkö AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 33