SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 - Page 16

Koulutuksen tavoitteena ei voi olla ammattiin valmistaminen, vaan valmiuksien antaminen mielekkää- seen elämään ja tekemiseen sekä merkityksellisyyden kokemiseen. – 50 vuotta ammatillisen koulutuksen puolesta