SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 30

Uudistuvan opettajuuden osaamisvaati- muksia ovat hyvät verkostot sekä kyky tunnistaa nousevia osaamistarpeita ja rakentaa uusia osaamisyhdistelmiä. – 50 vuotta ammatillisen koulutuksen puolesta