prometalli 2/2022 | Page 46

KUVA : PIXABAY
Kolmen tason koulutusta ” Kuormalavaturvallisuuskoulutuksemme jakaantuu kolmeen tasoon : Tasolla 1 on kuormalavahyllyturvallisuuden tiedostava koulutus , joka sisältää käyttäjän suorittaman jatkuvan valvonnan . Tämä koulutus on tarkoitettu varastotyöntekijöille . Koulutuksen tarkoituksena on , että trukinkuljettajat ymmärtävät kurssin jälkeen , minkälaisia vaurioita voi syntyä , mihin ne voivat johtaa , miten vaurioita luokitellaan ”, Niskala kertoo .
Taso 2 sisältää kuormalavahyllytarkastajan koulutuksen . Yrityksen työntekijöille suunnattu koulutus antaa valmiudet kuormalavahyllyn säännölliseen tarkastamiseen ja dokumentointiin . Koulutus sisältää teoriapäivän , käytännön harjoittelua sekä harjoituskokeen .
Työtehoseuralla on myös tasolle 2 kuuluva kuormalavahyllytarkastaja-asentaja-koulutus .
Koulutustasolla 3 ovat yritysten ulkopuoliset asiantuntijat . Tämän tason koulutusta ei Suomessa tällä hetkellä anneta , vaan osaaminen on haettava ulkomailta .
” Tason 3 tarkastajia ovat minun lisäkseni kuormalavahyllystövalmistajien tekninen henkilöstö . He ovat omien tuotteidensa asiantuntijoita . Olen Suomen ainoa SEMA-koulutettu ammatillinen tarkastaja , Niskala sanoo .
Koulutettuja liian vähän Työtehoseurassa on panostettu yritysten varasto- ja sisälogistiikan työturvallisuuden kehittämiseen jo vuosia .
” Työturvallisuus nähdään meillä laajana kokonaisuutena , jota kehittämällä voidaan vaikuttaa paitsi tapaturmien ehkäisyyn , myös työn tuottavuuteen ja viihtyvyyteen . Olemme kouluttaneet noin 200 ihmistä omissa hyllyturvallisuuskoulutuksissamme ”, Niskala kertoo .
Työtehoseuran koulutus toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa , koska markkinoilla on paljon erilaisia kuormalavahyllyjen valmistajia ja hyllystöillä on fyysisestikin eroja . Koulutettava saa koulutuksen juuri hänen yrityksessään käytössä olevaan hyllystöön .
” Järjestämme pari kertaa vuodessa myös Vantaan toimipisteessämme koulutuksia sellaisille henkilöille , joille koulutusta ei voida järjestää omassa varastossa ”, Peräkylä sanoo .
Niskalan mukaan tämä on vain murto-osa tarpeesta . Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos elokuussa 2022 , kun logistiikan perustutkintoon tulee uudistuksen myötä kuorma lavahyllyturvallisuus valinnaiseksi tutkinnonosaksi . n
46 prometalli 2 / 2022