prometalli 2/2022 | Page 45

Isoissakaan yrityksissä työturvallisuuden toimintajärjestelmä ei välttämättä ole niin syvällisellä tasolla kuin voisi olettaa . Järjestelmä on luotu ja tiettyjä tarkastuksia tehdään , mutta varastopuolella on paljon asioita , mitä ei ehkä osata huomioida .
Yrityksestä saattaa puuttua raportointijärjestelmä , johon vahingot kirjattaisiin ja päästäisiin näin seuraamaan ja analysoimaan vaurioiden tapahtumista tarkemmin . Tämä auttaisi tekemään oikeita toimenpiteitä vaurioiden ehkäisemiseksi .
” Vaurioita ja niiden kehittymistä pitää seurata jatkuvasti ja säännöllisesti . Lakisääteinen asiantuntijatasoinen tarkastus kerran vuodessa tarkoittaa sitä , että se kuuden millimetrin vaurio ehtii olla hyllyrungossa esimerkiksi yksitoista ja puoli kuukautta ennen kuin siihen puututaan , jos käyttöasetuksen jatkuvan seurannan määräystä ei toteuteta . Hylly voi rysähtää alas sinä aikana . Yrityksissä pitäisikin olla asiaan koulutettuja ja perehtyneitä henkilöitä , jotta jatkuva seuranta toteutuisi laadukkaasti ”, Peräkylä sanoo .
2 / 2022 prometalli 45