prometalli 2/2022 | Page 44

Aluehallintovirasto ( AVI ) on valvova valtion viranomainen , joka valvoo kuormalavahyllyjen turvallisuutta . AVI : n tarkastuksissa on löytynyt monenlaisia puutteita .
” Valvonnassa havaittuja puutteita ovat olleet esimerkiksi vauriot vaakapalkeissa ja pylväselementeissä , puutteet lattiakiinnityksissä sekä törmäyssuojissa , tunnelisuojien ja takasuojaverkkojen puuttuminen kulkuteiden tai työpisteiden suojauksista , puutteet vaakapalkkien varmistimissa ja lukituksissa , puuttuvat hyllystön kantavuus- ja kuormitustiedot sekä puutteet säännöllisessä hyllystön kunnonseurannassa ”, AVI : n tarkastaja Teemu Lukkari totesi alan webinaarissa viime keväänä .
Turvallisuus on kulttuurikysymys ” Kuormalavahyllyturvallisuus on myös kulttuurikysymys , mitä koulutuksessakin tuomme esille . Ihminenhän on sellainen , että yrittää usein salata asiaa , jos joku vahinko sattuu . Tämä on meissä vähän sisäsyntyinen asia . Vahinkoja kuitenkin sattuu meille kaikille omissa töissämme . Siksi tarvitaan systemaattista turvallisuuskulttuurin luomista , että työntekijät uskaltavat tunnustaa vahingon ja kertoa tiedon siitä eteenpäin , vaikka itse ei ymmärtäisi vahingon merkitystä ja riskiä turvallisuudelle . Näin hylly voidaan heti tarkastaa ja laittaa jopa käyttökieltoon korjaukseen saakka ”, Peräkylä sanoo .

Työturvallisuus nähdään meillä laajana kokonaisuutena .
44 prometalli 2 / 2022