prometalli 2/2022 | Page 43

” Yksi keskeinen asia kuormalavahyllystöjen turvallisuusajattelussa on se , että pienikin vaurio voi olla suuri riski . Vaurio voi oikeasti näyttää pieneltä , mutta siitä voi aiheutua hyvin vakava tapaturma ”, asiakkuuspäällikkö Marko Peräkylä TTS Työtehoseurasta toteaa .
Hyvin usein käyttäjät eivät tiedosta , milloin vaurio muuttuu vakavaksi . Kuormalavahyllystössä voi olla tavaraa satoja tuhansia kiloja yksittäisellä käytävällä . Jokainen hyllystö on valmistettu ja mitoitettu kantamaan tietty määrä tavaraa asiakkaan toiveiden mukaisesti . Jos hylly vaurioituu , sen kantokyky luonnollisesti heikkenee .
” Esimerkiksi pystypylväässä kuuden millin taipuma syvyyssuunnassa sisäänpäin on erittäin vakava vaurio . Se on niin vähän , että harjaantumaton silmä kävelee sen ohi , eikä noteeraa sitä ”, TTS Työtehoseuran koulutuspäällikkö Sami Niskala havainnollistaa .
KUVA : PEXELS
Työtehoseura on ainoa oppilaitosmuotoisen hyllyturvalllisuuskoulutuksen tarjoaja Suomessa . Lisäksi kuormalavahyllystövalmistajilla on omien tuotteidensa osalta turvallisuuskoulutusta .
Jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia ” Valitettavasti meillä on ollut Suomessa myös kuormalavahyllystöstä johtuneita kuolemantapauksia viime vuosina . Hyllystö on esimerkiksi ylikuormattu , jolloin hyllystö on romahtanut kuolettavasti kuormaajan päälle ”, Niskala kertoo .
Kuormalavahyllystö on lähtökohtaisesti rakennettu tavaroiden säilyttämistä ja käsittelyä varten ja saapuvan tavaran määrä , koko ja muoto vaihtelevat . Niiden mukaan tehdään aktiivisesti muutoksia itse hyllystöön .
” Joskus voi tulla korkeita tavaroita , joille tarvitaan korkeita paikkoja . Sellaisia saadaan äkkiä , kun otetaan pari vaakapalkkia pois . Tällöin ei välttämättä huomioida , että poistamalla alin vaakapaikka viedään samalla 40 prosenttia koko hyllystön kantavuudesta pois ” Niskala havainnollistaa riskejä . Hyllystön toimittaja toimittaa hyllyjen mukana kuormituskyltin , joka ohjeistaa näkyvästi kuljettajille , minkä verran tavaraa hyllystöön voi laittaa . Kylttiä ei välttämättä huomata päivittää , kun hyllystöön tehdään muutoksia .

Vaurio voi oikeasti näyttää pieneltä , mutta siitä voi aiheutua hyvin vakava tapaturma .
Turvallisuuspuutteita Kuormalavahyllyjen työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslain pykälässä 43 . Valtioneuvoston asetuksessa 403 / 2008 puolestaan todetaan , että kuormalavahyllystöt tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa määräaikaistarkastuksessa ja lisäksi on toteutettava jatkuvaa seurantaa . Toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö . Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa .
Niskala toteaa , että kentällä näkee varastoja aivan laidasta laitaan . ” On sellaisia varastoja , joissa voisi lähes syödä lattialta ja toisaalta sellaisia , joissa melkein tuntuu , että uskaltaako kävellä sisälle sinne . Yrityksistä kyllä löytyy tietoa hyllyturvallisuudesta , mutta hyvin usein se on puutteellista tai vanhentunutta .”
2 / 2022 prometalli 43