prometalli 2/2022 | Page 24

Kyocera-Unimerco Tooling Oy : n Tanskan testilaboratoriossa pyritään auttamaan asiakkaita tuotannon optimoinnissa .

Konsultointiapua konepajan pulmiin

Kyocera-Unimerco Tooling Oy pyrkii auttamaan asiakkaitaan tuotannon optimoinnissa .
” Kun konepaja-asiakkaallamme on tarve uudelle työkalulle , tutkimme mieluusti koko koneistusprosessin . Näin voimme tarjota parhaat ratkaisut laajempaan kokonaisuuteen .”, kertoo Kyocera-Unimerco Tooling Oy : n myyntipäällikkö Janne Koski .
” Uudenlaisia työkaluja tulee markkinoille joka vuosi . Tuotannon apuna voitaisiin konepajalla ehkä jo käyttää uudempaa ja parempaa teknologiaa kuin ennen . Tavoitteenamme on tuoda uutta teknologiaa konepajojen tietoisuuteen asiakastapaamisten yhteydessä .”
Kyocera Unimerco valmistaa vakiovaihtopalatyökalut Kyocera-konsernin kotimaassa Japanissa ja erikoistyökalut Tanskassa .
” Usein kokonaisvaltainen ratkaisu työkalujen suhteen asiakkaan prosessissa onkin sekoitus vakio- ja erikoistyökaluja . Kyoceralla on testauslaboratorio Tanskassa . Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä siihen , että uusi tuote on työstetty ensin Kyoceran laboratoriossa , jolloin työkalut ja työstöohjelma ovat valmiiksi testattuja ja tuotanto voidaan siirtää asiakkaan konepajalle .”
” Pyrimme toimimaan aktiivisesti asiakkaiden luona . Lähtökohtaisesti selvitämme asiakkaan työkalutarpeet hänen tuotanto tiloissaan , minkä jälkeen sopivia työkaluja voidaan testata myös meillä .”
Toki , jotkut asiakkaat tarvitsevat teriä käyttöönsä saman tien .
” Näissä tapauksissa tietenkin toimitamme terät ja selvittävämme myöhemmin , miten prosessia voisi
entisestään kehittää . Uusilla työkalumalleilla kenties saisi prosessiin lisää nopeutta tai pinnanlaadun viimeistelyä ”. Koski sanoo .
Hyvässä terässä Erityisen tärkeää Kosken mukaan on , että tuotantoprosessissa käytettävien työkalujen ajoaikaa voidaan pidentää ja että erikoistyökaluihin saadaan useampi työstövaihe samaan työkaluun .
” Silloin CNC-jyrsinnässä voidaan minimoida työ kalun vaihdot . Tätä varten voidaan käyttää räätälöityjä vaihtopala- tai timanttityökaluja .”
KUVA : KYOCERA KUVA : KYOCERA
24 prometalli 2 / 2022