Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 60

past bij de nagestreefde besturingsfilosofie.

Het vergt lef om je eigen kwetsbaarheid te tonen, maar juist door jezelf te laten zien, maak je het makkelijker voor jouw team en organisatie om door de gewenste transformatie heen te gaan. De liefde voor de missie van de organisatie, voor de collega’s die dit mogelijk willen maken en hopelijk ook voor jezelf, maakt hopelijk dat je vleugels krijgt om samen te bewegen in de gewenste richting en daarmee de transformatie te doorleven. Wat streng gezegd zou een ‘werkhypothese’ kunnen zijn, dat succes in het oude of huidige leiderschaps- of organisatieparadigma de kans groot maakt dat de huidige topleider niet over het vereiste profiel beschikt.

Paradoxaal genoeg is de ultieme vorm van dienstbaar leiderschap misschien wel: in alle eerlijkheid vast stellen dat je, gezien je profiel, niet degene bent die de organisatie een nieuwe toekomst inleidt als daarin een radicaal andere vorm van leiderschap en organiseren centraal staat.

Ben jij de keizer met nieuwe kleren?

Je steekt veel energie in de beweging die iedereen moet maken, maar het gevoel van veiligheid dat mensen moeten ervaren om hun gedrag te onderzoeken en zich nieuw gedrag eigen te maken, is in belangrijke mate afhankelijk van het voorbeeldgedrag dat ze te zien krijgen. Geregeld onttrekt de top zich aan de vereiste transparantie en vertoont geen voorbeeldgedrag. Wat gebeurt er als je vraagt van jouw medewerkers om te transformeren en je licht het voltallige personeel door op het vlak van drijfveren, maar je blijft zelf buiten schot? Wat gebeurt er als niemand durft te roepen dat de keizer

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL