Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 61

geen kleren aan heeft? Dit raakt aan het taboe op het ongevraagd bespreekbaar maken van het voorbeeldgedrag van het topmanagement. Zeker als dat te maken heeft met persoonlijke eigenschappen, het ‘doen’, maar vooral ook het ‘zijn’ van de topmanager en zijn of haar persoonlijke reis. De angst bestaat vaak dat een kritische vraag op een van deze vlakken je de kop kost.

Het belang van je eigen verhaal

Elke verandering legt kwetsbaarheid bloot, maar de Amerikaanse hoogleraar psychologie Brené Brown laat zien dat kwetsbaarheid tonen juist een daad van moed is. Zij maakte in haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ gebruik van haar eigen ervaringen. Juist door haar persoonlijke verhaal en haar openheid,

moedigt zij haar publiek aan om de eigen kwetsbaarheid te tonen en daardoor persoonlijke groei te bewerkstelligen, die uitmondt in groei van de organisatie als geheel.

Vertel je persoonlijke verhaal, vertel over je eigen zoektocht naar een nieuwe vorm van leiderschap, inclusief de momenten van vallen en opstaan. Vertel over je eigen profiel van drijfveren, waarden, voorkeurs-gedragsstijlen, talenten, maar ook zwakheden. Vertel ook hoe je daaraan werkt, met coaching, intervisie of andersoortige begeleiding. Roep je collega’s op allerlei momenten op om hier feedback op te geven en ruim daar tijd voor in, bijvoorbeeld aan het einde van iedere bijeenkomst of vergadering.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL