Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 58

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Hoe haal je de onderstroom naar boven?

In de meeste ontwikkelprogramma’s voor medewerkers is er aandacht voor het zich kwetsbaar en open opstellen. Daardoor worden ieders drijfveren, talenten, maar ook valkuilen en zwakheden voor de collega’s zichtbaar. Hierdoor kan men effectiever, efficiënter en met meer arbeidsvreugde samenwerken. Behulpzaam hierbij kunnen zijn: organisatiebrede dialoogsessies, organisatie-

opstellingen en op ‘deep

democracy’ en Storytelling gebaseerde aanpakken.

Deze beweging vraagt echter om leiders die in staat zijn tot een hoge mate van zelfreflectie, ook

op hun schaduw-

kanten, hun eigen

leiderschapsgedrag en de impact hiervan op de transformatie van de organisatie. In mijn ervaring is bij het naar boven halen van de onderstroom veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. Ik hoor te vaak spreken over organisaties waar op zich eigentijdse werkvormen werden gehanteerd, maar waar de veiligheid ontbrak. Het gevolg was dat mensen die iets op hun lever hadden er niet mee naar voren kwamen, doordat zij verwachtten dat hen dat duur kwam te staan.

Het belang van veiligheid en lef

Neuropsychologe Elke Geraerts van Better Minds at Work verwoordt het in haar boek ‘Het Nieuwe Mentaal’ als volgt: