Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 57

En terwijl de keizer daar voortschrijdt, poedelnaakt, en iedereen luid zijn nieuwe kleren bewondert, komt er een klein meisje naar voren. Zij roept: 'Maar de keizer heeft helemaal geen kleren aan!'

De boodschap van het meisje in dit welbekende sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’ vertegenwoordigt voor mij een deel van de zogenaamde onderstroom: het taboe waarover niemand spreekt. Hoe ga je om met de onderstroom in de organisatie, als hoogste manager of bestuurslid? Hoe zie je de rol van belangrijke personen om je heen, van werknemers, leden van een bestuurs-, medezeggenschaps- of toezichthoudend orgaan of misschien wel leveranciers of klanten, bij feedback over hoe je als leider met die onderstroom omgaat, met name over de bespreekbaarheid van jouw voorbeeldgedrag?

Eind augustus woonde ik een tweedaags ‘Koplopers’ programma bij van acht CEO’s en bestuursleden van grote Belgische ondernemingen, verzorgd door twee organisaties die zich richten op de vergroting van de fysieke en mentale veerkracht van mensen: Energy Lab en Better Minds at Work. Het ging uiteraard veel over het belang van voorbeeldgedrag van de ‘top’ voor het welbevinden, de productiviteit, de arbeidsvreugde en het levensgeluk van hun werknemers, maar ook over de positieve ‘hefboomwerking’ van het voorbeeldgedrag van de hoogste bedrijfsleiding.

Denk dan niet in de eerste plaats aan de CEO die een of meer marathons loopt, een aansprekend, maar wellicht voor sommigen ook intimiderend voorbeeld van fysieke veerkracht, maar juist aan minder ‘wervelende’ voorbeelden zoals het nemen van voldoende slaap. Voor mentale veerkracht kun je denken aan het zichtbaar voor iedereen creëren van voldoende ‘offline’-communicatie: het doelbewust blokken van de agenda en in de privétijd thuis niet digitaal of mobiel bereikbaar zijn. Of aan open zijn over de ‘strenghts’ van het eigen drijfveren- en talentenprofiel, maar ook over de eigen ‘weaknesses’ en hoe je daarmee omgaat.

Het belang van de ‘onderstroom’

De onderstroom kan de verandering in jouw organisatie behoorlijk beïnvloeden.

Vooral wanneer je jouw organisatie wilt transformeren naar een organisatie waarin je werkt met zelforganiserende teams, vanuit waardering voor heel de mens in al zijn kwetsbaarheid en potentie. Of in het geval dat je wilt transformeren naar een evolutief doel dat zich in de tijd ontvouwt, via een proces waarin werknemers zich steeds aanpassen aan wat nodig is.

Vroeger dacht ik dat ik als adviseur weerstand moest helpen lokaliseren en opruimen, zodat de geplande verandering gemakkelijk ‘geïmplementeerd’ zou kunnen worden. Inmiddels weet ik dat weerstand uit de onderstroom een gezonde bron van informatie is, die vaker wel dan niet wijst op wat er écht speelt en nodig is . Als alles in meerstemmigheid naar boven mag komen en je kijkt ernaar vanuit een onbevooroordeelde houding, hoef je de verandering niet te ‘verkopen’. Dan ontwikkelt de organisatie in samenspraak op basis van de onderstroom en is er geen sprake van weerstand.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL