Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 50

BOEKRECENSIE:

De Betekeniseconomie van Aaron Hurst

Recensent: Daan Fousert

"Alles bevindt zich in een staat van overgang en heeft een veel kortere levensduur dan we denken. Als echter maar weinig van wat we maken of ervaren ons overleeft, dan kunnen en moeten we onszelf ook veel meer ruimte geven om te experimenteren en risico’s te nemen. Er is maar heel weinig wat niet kan veranderen. We hebben dus veel meer kracht in ons dan we denken. Bovendien: de feiten die we maken zijn daarmee ook niet permanent. Die kunnen we herstellen. Je doet dingen op een bepaalde manier, net zo lang totdat je ze op een andere manier gaat doen. Ieder van ons kan degene zijn die de verandering tot stand brengt.”

Het is nog net niet de openingszin van zijn boek maar het staat wel in zijn voorwoord en daardoor werd ik als het ware in het boek getrokken. Ieder mens is de regisseur van zijn of haar bestaan, maar in heel veel gevallen pakken we die rol niet op en daardoor hebben we het gevoel dat dingen ons overkomen. Zo zit ik niet in elkaar en als dat besef eenmaal tot ons doordringt zijn we eerder in staat verandering te brengen in onze persoonlijke situatie of binnen ons bedrijf of onze samenleving. Slachtofferschap is een rol die ons als mensen zwak maakt.

Het belang van een betekenisvol leven

Aaron Hurst gaat in zijn boek op zoek naar de wetenschappelijke verklaring van invloed en effect op de samenleving en ik geloof niet dat hij deze echt onderbouwd heeft gekregen. Belangrijk is dat we door het doorbreken van bepaalde leefpatronen effect en invloed kunnen uitoefenen. We zijn als mens vele malen sterker dan we denken en zeker in een tijd waarin we social media tot onze beschikking hebben.

Het verbaasde mij een beetje dat Hurst deze vraag stelde omdat zijn boek gaat over de betekenisvolle economie. Dat daar vraag naar is mag duidelijk zijn. Kijk maar eens hoe groot de hang naar spiritualiteit is geworden. Veel van onze zekerheden zijn weggevallen of hebben ons ernstig teleurgesteld. De kerk als leverancier van religieuze spiritualiteit heeft haar kracht verloren. Niet omdat er geen behoefte aan is, maar vooral omdat de kerk niet meer de taal spreekt die wij nu willen horen. Ik moet Paus Franciscus nageven dat hij die kloof probeert te overbruggen en daarmee ook aanleiding geeft om ons na te laten denken over een betekenisvol leven.

Verandering is geen doel op zich

In zijn boek pleit Hurst ervoor aandacht te geven aan betekenis in de meest brede zin. “Het gaat er niet om wat je doet maar ook hoe je het doet en hoe jij je daarmee verhoudt tot de wereld,” zegt hij. Hurst stelt daarbij de vraag hoe we mensen zover kunnen krijgen dat zij met behulp van dat wat hun leven betekenis geeft zinvolle verandering tot stand kunnen brengen. Persoonlijk vind ik die vraag niet noodzakelijk omdat de relevantie van die verandering me ontgaat. Je kunt toch ook gewoon betekenisvol leven, zonder meer?

Of je daarmee iets wil veranderen, is dan niet zo relevant want als je zo leeft heb je per definitie effect: op je omgeving, op je werk en op de maatschappij. Dat hoeft geen doel op zich te zijn. Ik leef en werk vanuit de filosofie van Servant-Leadership. Niet primair om iets te bereiken, maar gewoon omdat ik van daaruit wil leven. Servant-Leadership is een levenswijze en natuurlijk heeft dat een effect maar daar ging het niet primair om. Ik kies er gewoon voor zo te leven.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL