Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 51

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

-Leadership. Niet primair om iets te bereiken, maar gewoon omdat ik van daaruit wil leven. Servant-Leadership is een levenswijze en natuurlijk heeft dat een effect maar daar ging het niet primair om. Ik kies er gewoon voor zo te leven.

Behoefte aan betekenis

Aaron legt in zijn boek uit dat de betekenisvolle economie een logisch gevolg is van alle economieën die we hebben gehad. Eerst de agrarische economie, daarna de industriële economie en toen de informatie economie hebben geleid tot nu dus de betekenisvolle economie. Dat heeft te maken met onze behoeften en mogelijkheden als mens. Je kunt er bijna de Piramide van Maslow naast leggen. Omdat we, zeker in de wereld waarin wij leven, het stadium van zelfrealisatie hebben bereikt, zijn we bijna aangekomen in wat Hurst de transcendentie noemt. Dit stadium ontstaat omdat we in toenemende mate betekenis geven aan sterke relaties, daadwerkelijke invloed en persoonlijke groei. Hurst baseert dit op grond van de duizenden reacties die hij kreeg als pro bono adviseur van zijn bedrijf. Uit die reacties destilleerde hij de behoefte van mensen die als vrijwilliger op zoek waren naar persoonlijke, sociale en maatschappelijke betekenis.

Hij onderbouwt die behoefte vanuit veranderend gedrag dat hij om zich heen ziet, zoals verandering in wat we kopen, hoe we het kopen, van wie we het kopen, waarom we het kopen en hoeveel we kopen. Daarbij komt dat we tegenwoordig veel meer delen en dat onze behoefte aan ambachtelijke

producten groeit. Al die voorbeelden wijzen naar het feit dat we meer

betekenis zoeken in wat we doen en kopen.

De onderbouwing die hij aandraagt dat een bedrijf als Pepsi in zijn visie ‘betekenisvol presteren’ heeft opgenomen, vind ik iets te makkelijk. Tegelijkertijd onderschrijf ik met hem dat dit wel tekenen aan de wand zijn dat bedrijven het anders willen doen. Misschien begint het eerst met een soort van lippendienst omdat wij mensen dat graag willen horen, toch zal er uiteindelijk verantwoording voor moeten worden afgelegd en met bewijzen gekomen moeten worden. Mogelijk wordt dit dus gevolgd door zichtbaar en meetbaar gedrag en dan bereiken we toch wat we wilden bereiken. Er zijn meer organisaties die een betekenisvolle cultuur tot prioriteit hebben uitgeroepen. Wat mij aanspreekt is de notie dat als je als organisatie betekenisvol bezig wilt zijn, dit ook vraagt om betekenisvol leiderschap.

ISBN 978 90 5594 765 2

Uitgeverij Scriptum

€ 35,-