Pioniers Magazine april/ mei/ juni 2018 Thema: MVO | Page 55

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Zoekend naar een alternatief wordt duidelijk dat we met z'n allen vooral meer betekenis willen. Morel spreekt de lezer daarom direct aan en roept op om zelf het initiatief te nemen als geïnspireerde burgers voor een nieuw, betekenisvol economisch model.

Zijn oproep valt samen in een tijd waar er ook onder economen meer aandacht komt voor ethiek, normen en waarden. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor vragen als wat er belangrijk is voor een goed functionerende economie en wat voor een samenleving we met elkaar voor ogen hebben. Als we kunnen inzien dat de wereld wezenlijk anders in elkaar steekt dan de karikatuur die we de laatste halve eeuw zijn geworden, ontstaat er ruimte voor een ander economisch model.

Een utopie of slechts een fundamentele verandering?

Laten we niet vergeten dat een omslag naar een economie waarin betekenis centraal staat een enorme verandering vraagt van ons denken en doen. Al snel reist dan de vraag of de betekeniseconomie niet alleen een fundamentele verandering vraagt, maar ook of dit überhaupt daadwerkelijk mogelijk is. Trappen we hier in de valkuil van idealisme en utopisme?

Volgens pionier Morel niet. De betekeniseconomie is een gefundeerde, alternatieve economische benadering, waar hij zich al sinds 2007 hard voor maakt. Met Tijd voor de betekeniseconomie bemoedigt hij andere pioniers van de betekeniseconomie en maakt een krachtige vuist tegen het dominante vrijemarktkapitalisme.

Tijd voor de betekeniseconomie

Kaj Morel

ISBN 978-90-6962-269-9

Uitgever: Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO)

€ 14,95