Pioniers Magazine april/ mei/ juni 2018 Thema: MVO | Page 56

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Anne Bouk Swildens

De tijd dat een businessplan voor vijf jaar gemaakt werd, ligt ver achter ons. Het is tegenwoordig meer en meer een levend document dat met enige regelmaat, bijna organisch, aangepast wordt aan de veranderende omgeving. Dat vraagt continue alertheid om proactief in te spelen op wat er gaande is in de markt en op wat gaat komen. Denk aan de veranderingen in personeelsbeleid, de wisselingen in de consumentenbehoefte, ontwikkelingen rondom MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) en de veranderende wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld privacy. Afhankelijk van je businesscase, je professie en de branche zijn er verschillende omgevingsfactoren meer of minder evident. Voor iedereen geldt echter: wil je een duurzame onderneming, dan zal je vooruit moeten kijken en zul je daar constant aan moeten werken.

Een oud concept in een nieuw jasje

Bij de service gestuurde lease-organisatie Elbuco zijn ze zich ervan bewust dat je je als organisatie continu moet aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen. Belangrijk daarbij is wel dat je focus houdt en authentiek blijft. Wie ben je als organisatie, wat bied je de verschillende stakeholders en wat maakt je uniek?

Tijdens een strategische analyse een jaar of vier geleden werd duidelijk dat het huur-concept dat al meer dan 40 jaar aangeboden werd via hun consumentenmerk Skala voor verschillende doelgroepen steeds interessanter werd. De economische crisis liet in die tijd behoorlijke sporen na in het landschap van de retail. Daarnaast was er een verandering in de consumentenbehoefte waarneembaar. Bezit was niet langer het toverwoord en maakte plaats voor gebruik. Service en beleving werden steeds belangrijker bij beslissingen van consumenten en de vraag verschoof meer en meer naar totaaloplossingen, al dan niet via een abonnement.

Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking met andere organisaties vergroten de overlevingskans in een roerig economisch landschap. Zodoende heeft Elbuco haar strategie een jaar of vier geleden aangepast om in te spelen op de kansen die zich voordeden.

Van studenten tot ouderen en van ZZP'ers tot starters op de woningmarkt: verschillende doelgroepen betekenen ook meerdere invullingen van de eeuwenoude 4 P's in de marketing. Welke Producten en diensten zijn voor welke klantengroepen het meest relevant, via welke Plaatsen (webshops en/of fysieke winkels) bereik je de klantgroepen, met welke Promotionele middelen enthousiasmeer je de potentiƫle klanten en tegen welke Prijs?

Duurzaam ondernemen is toekomstbestendig ondernemen