Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 19

string . Det blev oven i købet bestemt , at alle andre skildringer af Frans ’ liv skulle brændes . Dette skete dog heldigvis ikke . Vi ser også , at det er dette værk , som har inspireret Giotto til billedserien over Frans ' liv i Basilica di San Francesco i Assisi .
Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved Bonaventuras fremstilling som værende den mest autentiske kilde til Frans ’ liv .
Paul Sabatier , den franske Frans-forsker fra slutningen af 1800-tallet , havde det synspunkt , at Bonaventura forsøgte på at ensrette billedet af Frans for at skabe ro i den stridende orden , hvor strammere og slappere , spiritualer og konventualer , ikke kunne blive enige . I den sammenhæng mener kritikerne , at Bonaventura har udeladt skildringer af de hårde og primitive vilkår i de første år og om Frans ’ mistro til lærdom som en fristelse til hovmod . Han ville derved legitimere den form , som ordenen nu havde taget med velordnede klostre og lærde brødre som ham selv .
19
FIORETTI
Lad os gå videre til det middelalderskrift om Frans , som vi kender bedst . Det er Fioretti , ” de små blomster ”, som navnet betyder .
Fioretti er blevet til i 1300-tallet . Mange mener , at forfatteren er en Ugolino Brunforte , hvis far var en adelsmand i Le Marche . Hvis det er korrekt , må Fioretti være skrevet inden 1348 , hvor han døde som provincialminister i Le Marche . Denne forfatterangivelse passer jo godt sammen med , at netop Le Marche ( Mark Ancona , som Johannes Jørgensen kalder det ) øst for Umbrien spiller så stor en rolle i Fioretti .
Sabatier , den franske forsker , som jeg senere vender tilbage til , finder Fiorettis historiske værdi større , end mange af hans samtidige forskere vil tildele den . I modsætning til mange andre mener han , at også de historier om Frans , som ikke findes hos Thomas af Celano og Bonaventura sagtens kan have en historisk kerne i deres hovedsag , om end der i detaljerne nok kan ses legendens omdannende værk . Han mener , at første del af Fioretti , den som har det største vingefang , i sin kerne bygger på broder Leone beretninger , mens anden del er beretninger , som Ugolino har samlet i Le Marche .
Fiorettis store betydning ligger i , at den er blevet folkebog ; den indeholder de mest kendte historier om Frans . Vi kender jo vist alle legenden om ulven i Gubbio , og om den fuldkomne glæde . Den er blevet læst og fortalt for børn og voksne , og bliver det stadigvæk . Vi ser stadig i Assisi børnebøger til salg med genfortællinger af nogle af legenderne fra Fioretti .
Sabatier skriver om den : ” Folket elsker denne bog , som lærer det enhver menneskesjæls uendelige værd , selvom denne sjæl tilhører en røver eller en oprørsk og gudsbespottende spedalsk .
---
Vi elsker denne bog for dens utæmmelige optimismes skyld . Midt i uvejret og ødelæggelsen får den os til at håbe , og mellem ruiner taler den til os om genfødelsen og nyt liv .