Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 20

Vi elsker Fioretti, fordi den gentager den evige sandhed for os, at den hvem sejren tilhører, hverken er den rigeste eller den stærkeste, men det er den, der har stridt hårdest, som er bleven mest forfulgt, som har hengivet sig selv til et offer.” Citeret fra Sabatiers indledning til Johs. Jørgensens oversættelse af Fioretti. LUKE WADDING, O.F.M. Vi vil nu foretage et lang spring frem til slutningen af det 19 århundrede. Men vi vil dog lige mellemlande i 1600-tallet og nævne Luke Wadding. Han var en irsk franciskaner, som levede fra 1588 til 1657. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har læst noget af hans værk, som også er me- get omfattende, men vi kan ikke komme udenom det. Han skrev Annales Mino- rum, Mindrebrødrenes Årbøger, i 8 store foliobind. Det er det store klassiske værk om franciskansk historie Han udgav også en samling af franciskanske forfattere og den først samling af Frans’ egne skrifter. Springet fra middelalderens Frans- skrifter til nutidens bliver også et spring til næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen, hvor artiklen fortsæt- ter. 20