Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 17

Assisi-Kredsens efterårsmøde

Af Ellen Margrethe Gylling
17
Jeg havde glædet mig til det traditionsrige efterårsmøde i Assisi-kredsen og jeg blev bestemt ikke skuffet . Det var dejligt at møde så mange kendte venner i kredsen og det var opløftende , at dagen begyndte med gudstjeneste kl . 11 i den spændende moderne Vejleå kirke . Gudstjenestens lovprisning , salmer , bønner , nadver og Guds Ord talte til mit hjerte . Gunnar prædikede over Matt . 11,25- 30 , hvor Jesus bl . a . opfordrer os , der er trætte og tyngede af byrder , at vi må komme til Ham og lægge alle vore byrder på Ham , – fyldte mig med glæde og fortrøstning . Efter gudstjenesten nød vi en god frokost i menighedslokalerne . Der var god tid , så vi kunne få os en snak med hverandre . Derefter var der foredrag ved sognepræst Simon Fuhrmann , præst i Kjellerup og Levring kirker i Midtjylland . Foredraget havde titlen ” Visdommen fra ørkenen .” Ortodoks teologi er hentet ud af ørkenens visdom . Men hvad kan vi vestlige , moderne og lutherske kristne lære af ørkenmødre og ørkenfædre og af de østlige kirkefædre ? Simon Fuhrmann fortalte , hvordan mødet med ægyptiske og syriske ørkenklostre og østkirkens teologi har vist ham en vej , hvor foreningen med Gud i bøn og gudstjeneste ikke bare handler om den enkelte , men om hele verdens forvandling og forening med Gud . Simon fortalte lidt om sin egen kristne dannelse , der tog sin begyndelse i pinsekirken . Da han var ganske ung , havde han en god kontakt med Grethe Livbjerg , der inviterede en ungdomsgruppe regelmæssigt hjem til sig til samtaler om åndelige kristne emner . Disse aftener havde haft en stor betydning for hans åndelige dannelse . Og det senere møde med den ægyptiske og syriske ørken og dens ortodokse teologi havde formet ham til det menneske , han er i dag . I 2008 deltog Simon i en studietur til Ægypten , arrangeret af Gunnar Lind , en svensk præst i Ægypten . På det koptiske ” Anafora ” mødte de biskop Thomas fra den koptiske kirke i Ægypten og han introducerede Simon til Makarios-klostret . ( Makarios af Ægypten , født omk . år 300 e . kr ., død ca . 390 e . Kr . Munk i Sketis ) Makarios-klostret i Ægypten har her i nyere tid været centrum for en ørkenvækkelse , og det var Simons store ønske at besøge dette kloster , hvilket var yderst svært at få tilladelse til . Men det lykkedes for Simon med et anbefalelsesbrev i hånden at få lov til at komme ind i Makarios-klostret .
Simon Fuhrmann