Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 14

Efter to år tilbage i Assisi - et udsnit af de 22 deltagere på klosterets terrasse

Assisi-Kredsen og det økumeniske

Af Gunnar Bach Pedersen
Assisi-Kredsen er økumenisk . I vores vedtægt står der : ” Kredsens formål er med udgangspunkt i en økumenisk praksis at udbrede kendskabet til Frans af Assisi .” Der er undertiden medlemmer , som studser over det fremmedartede ord økumenisk . Sommetider forsøges det også oversat til det mere danskklingende ord fælleskirkelig . Men lad os her beskæftige os med ordet , og hvorfor det er er vigtigt .
Det økumeniske begynder egentlig allerede med Jesu bøn for sine disciple og sin kirke ” at de må være ét ” ( Johs . 1,11 ). Jesus vil efterlade sig et fællesskab . Men hans efterfølgere var meget bedre til at skabe splittelse – og fællesskab opstod hyppigst ved magtanvendelse ved at gennemtvinge én bestemt tolkning af troen , som så var den eneste tilladelige . Men selv her opstod der splittelse . Der er særligt to tidspunkter , hvor splittelsen blev åbenbar . Det ene var året 1054 , hvor kirken i øst ( den ortodokse ) og kirken i vest ( den katolske ) ikke længere anerkendte hinanden . Det andet er reformationstiden i 1500-tallet , hvor der skete et brud mellem den katolske kirke og en stadig stigende række af forskellige protestantiske kirker . Vi kan nævne en lang række , som dels blev til på det tidspunkt og gennem senere udspaltninger . Så nu har vi lutheranere og reformerte ( calvinister ), anglikanere , baptister og metodister og mange andre .
Man afgrænsede sig mod hinanden , var hver især overbeviste om at have den rigtige kristendom . Og det var i Europa hyppigst sådan , at hvert land havde sin lovlige kristendomsform , den måtte man tilslutte sig eller også måtte man forlade landet . Den tro , som kongen i landet havde ( og iflg . loven skulle have ) den måtte befolkningen også holde sig til . Og så kunne man altså dele Europa op i katolske områder mod syd og vest , anglikanske i England , lutherske mod nord og reformerte i fx Schweitz , Holland og Skotland .
Splittelsen blev dog et synligt problem , da den moderne missionsbevægelse opstod . For så ville missionærer dele det glade budskab om frelsen i Jesus Kristus . Det virkede ikke fremmende for troværdigheden , hvis de samtidig stod og advarede mod andre , som også forkyndte det samme glade budskab , at deres udformning var falsk og farlig . Man begyndte at overveje , om man kunne have et positivt møde i stedet for et afvisende og fjendtligt .
Og på den baggrund opstod i løbet af 1900-tallet organisationer som talte om kirkeligt fællesskab , både i det praktiske kirkearbejde og i opfattelsen af de kristne grundsandheder . I 1948 blev Kirkernes
14