Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 6

Overvejelser fra kredsens medlemmer om fremtiden
På det forsinkede årsmøde i november luftede jeg bestyrelsens bekymringer for , om vi har de fornødne ressourcer til at fortsætte kredsens arbejde – især hvad angår rejseaktiviteterne . Der er jo ikke den store tilstrømning af yngre generationer . Eller skulle vi hellere sige , at Assisi- Kredsen har haft sin tid og så beslutte at ophæve den , når vi har markeret vores 50 -års-jubilæum i 2024 ?
Tanken med dette oplæg var at få medlemmerne til at tænke med .
Allerede på mødet var der en række indlæg fra medlemmerne , som pegede i forskellige retninger . Der var naturligt nok flere , som ville kæmpe for , at vi kan fortsætte , og som gerne ville prøve i deres kirkelige sammenhænge , om de kunne finde ressourcepersoner , der ville fortsætte arbejdet .
Er bussen kørt for Assisi-Kredsen - eller hvad ?
6