Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 7

Men der var også stemmer , som fandt det trist , men realistisk at se en lukning af kredsen i øjnene .
Vi opfordrede til , at medlemmerne gav deres synspunkt til kende ved at skrive til formanden . De modtagne henvendelser har ikke været mange – men de giver udtryk for stort engagement i kredsens sag . Og også her peger synspunkterne i forskellig retning .
Vi har fået tilbud fra et medlem om at ville engagere sig i rejselederfunktionen , det er meget positivt , og en henvendelse , som vi er taknemmelige for , men er det nok til at se fremtiden i møde ?
Et par medlemmer med et længevarende engagement har det synspunkt , som vi også hørte på årsmødet , at det er nok vemodigt men på den anden side realistisk at lukke . Den ene mener også , at kredsen nok burde have være med optaget af at dele Frans ’ engagement end af at fortælle historierne om ham , og henviser i den sammenhæng til pavens to Frans-inspirerede rundskrivelser , som også har givet ny inspiration til franciskanere mange steder i verden .
I samme retning taler også et andet modtaget brev , som foreslår at kredsen lægger mindre vægt på rejserne til Assisi – som jo også har deres problematik i forhold til klimakrisen i verden – og lever videre ” som et økumenisk fællesskab , der vil tale solidaritetens sag , solidariteten med skabelsen og skabningen , altså tale ind i en verden med klimaforandringer , flygtningestrømme , fattigdom , marginalisering af medmennesket , udbytning , …. ved til stadighed at gøre opmærksom på Frans ’ tanker om kristendommen i det levede liv lige nu .” Der ønskes også , at kredsen skal være mindre ” københavnsk ” fx ved lokalgrupper om Frans ’ liv og hans visioner .
Ud fra de modtagne indlæg kan der formuleres tre forslag om kredsens fremtid :
��En forsættelse med kredsen , som vi kender den med møder herhjemme og rejser til Assisi ( dog måske med mindre rejseaktivitet ).
��En anderledes Assisi-Kreds med vægtlægning på at inspirere os og andre ud fra Frans ’ eksempel .
��At nedlægge kredsen .
Vi fortsætter samtalen om vores fremtid på årsmødet !
7