Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 5

7 . Valg af revisor og revisorsuppleant . Bestyrelsen opstiller Karin Mortensen som revisor og Brita Bülow som suppleant . Begge er villige til at lade sig vælge .
8 . Indkomne forslag , som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før . Har I forslag og idéer til kredsens fremtidige arbejde , så send dem til formanden . 9 . Eventuelt .
Årsmødefordrag :
Frikirkepræst Martin Bergsøe om Johannes Jørgensens forfatterskab ud fra sin bog : En røst i ørkenen . Vi glæder os til det foredrag , som blev aflyst sammen med årsmødet sidste forår .
Martin Bergsøes præsentation af foredraget :
Johs . Jørgensen
Martin Bergsøe
Johannes Jørgensen var en mand med en mission ! I 1894 havde han en omvendelsesoplevelse , der satte kursen for hans videre virke . Som en anden Johannes Døber så han det som sin opgave at bane en vej for Herren --- ikke mindst i Danmark ! Han skulle , som sin berømte forgænger opleve dels at blive en røst i ørkenen , dels på sin egen åndelige pilgrimsrejse at blive stadig mere afklaret i troen . I vor gennemgang af Jørgensens liv og forfatterskab vil vi se , hvordan han løser denne sin livsopgave og dermed forhåbentlig få åbnet en dør på klem indtil en dramatisk verden af glæde og sorg , tro og tvivl , sejre og nederlag , frelse og fortabelse , men også en verden hvor det ikke lykkes mørket at få bugt med lyset .
5