Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 4

Årsmøde 2022

Program og dagsorden
Årsmødet afholdes lørdag d . 26 . februar i Vejleå Kirke , Ishøj Boulevard 1 , 2630 Ishøj S .
Der er parkeringsmulighed i parkeringskælderen ved kirken . På Ishøj Stationsvej passer hjørnet ved kirken og drej til højre ved næste mulighed . Tag første afkørsel i rundkørslen og følg vejen til efter svinget til venstre . På højre side er en grøn port til parkeringskælderen . Den åbner automatisk . Offentligt transport med S-tog til Ishøj St . Bus 30E , 300S og 400S er også gode forbindelser til Ishøj st .
Kl . 11 Gudstjeneste Kl . 12 Frokost ( inkluderet i mødeafgift på 150 kr .)
Kl . 13 Generalforsamling ifl . vedtægten - derefter kaffebord - der er mulighed for at købe bøger , kort m . m .
Kl . 14.30 Foredrag ved Martin Bergsøe om Johannes Jørgensen Kl . 16.30 ( ca .) Afslutning På gensyn til årsmødet - tilmelding er ikke nødvendigt .
Generalforsamlingens dagsorden
1 . Valg af dirigent . 2 . Beretning ved formanden . 3 . Debat om kredsens fremtid . Se også side 6 . 4 . Regnskab og budget ved kassereren ( se regnskab og budget s . 8-10 ) 5 . Valg til bestyrelsen . Efter tur afgår Marianne Plum , Susanne Gram Larsen og Gert Ryom-Hansen . De to førstnævnte er villige til at lade sig genvælge . Gert R-H genopstiller ikke . Bestyrelsen foreslår nuværende suppleant Johan Petersen som kandidat til den ledige bestyrelsespost . Kandidater kan også foreslås på mødet .
6 . Valg af suppleant . Ellen Gylling er på valg og er villig til genvalg . Bliver Johan Petersen valgt til bestyrelsen bliver også den anden suppleantplads ledig . I så fald foreslås Hans Jensen .
4