Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 13

13
Pave Innocents drøm magtudfoldelse . Hvad så han i denne unge tigger , som afstod for enhver form for magt og for besiddelse ? Traditionen fortæller jo om hans drøm , hvor han ser Frans støtte den vaklende Laterankirke , så den ikke styrter sammen . Det har nok ikke kun været fromhed og drømmesyner , der har overbevist Innocens . Han så også i Frans en , som med sin forelskelse i fattigdommen kunne være med til at kalde tilhængere af de forskellige kætterske og asketiske bevægelser tilbage til den rette katolske tro .
Frans fik et paveligt segl på sit liv i fattigdom – selv om det pavelige segl konkret først blev sat på en senere udgave af ordensreglen – i en form , der var mere tilpasset til kirkens krav . Og også Clara fik på dødslejet godkendt sit fattigdomsprivilegium . Der var nu et fællesskab , hvor ikke blot den enkelte broder skulle være ejendomsløs som munkene , men hvor heller ikke fællesskabet måtte eje noget .
Og det var det jo ikke alle , der var indstillet på . Der kunne være mange gode argumenter for at slække på ejendomsløsheden . Var der ikke mening i , at den , der skulle prædike , fik uddannelse og et bibliotek ? I Frans sidste år følte han selv stærkt , at brødrene blev ført i en anden retning end den , han selv ville . Og efter hans død fik broder Elias opført den store , imponerende gravkirke i Assisi , som efterhånden blev udstyret med nogle af tidens mest imponerende kunstværker . Ordenen revnede flere gang og blev delt op i slappere og strammere .
Uanset hvor strengt eller afslappet franciskanerne tog Frans ’ idealer , så var de alligevel et fremmedlegeme i en kirke , som i praksis havde andre idealer . Middelalderen før og efter Frans var i høj grad præget af magtkampe mellem kirke og fyrster , som blev udkæmpet undertiden militært , undertiden med ” åndelige ” magtmidler , hvor interdikt var pavens stærkeste , det at kunne lyse et helt land i band , aflyse alle kirkelige handlinger og dermed udsætte hele folket for truslen om den evige fortabelse . Det var jo ikke altid lige vellykket , fordi det var op og ned , om de lokale kirker var mest loyale overfor Rom eller overfor deres eget land . Fra Danmarkshistorien kender vi både ærke-