NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 25

2.6 Krapte op de markt het grootst in de kustregio’s Regio Twente en Salland Drenthe Friese en Overijsselse Meren Waddeneilanden Limburg Achterhoek Veluwe en Utrechtse Heuvelrug Overig Nederland Brabant Krapte-indicator 2019 Krap (Verkopersmarkt) Evenwichtig Ruim (Kopersmarkt) Een manier om te kijken naar de druk op recreatieve markt is om het beschikbare aanbod op een bepaald moment af te zetten tegen het aantal verkopen gedurende het jaar. Deze verhouding wordt uitgedrukt in een getal, de zogenaamde krapte-indicator (zie voor de exacte definitie paragraaf 1.7). De krapte in het kustgebied van Noord-Holland is het grootst. De krapte-indicator ligt er onder de 2, wat wil zeggen dat er sprake is van een zeer krappe markt met veel vraag en weinig aanbod. Het aantal verkopen is hier weliswaar afgenomen, maar het aanbod is nog veel harder gedaald. Ook in de kustgebieden van Zuid-Holland en in Zeeland is de druk op de markt enorm. Flevoland staat hier ook tussen, maar door de lage aantallen in deze regio is dit niet helemaal representatief. In de regio’s Twente / Salland, maar ook bijvoorbeeld in Drenthe, is de krapte-indicator het hoogst. Toch ligt de krapte-indicator hier inmiddels ook onder de 10, waar die vorig jaar nog ruim erboven scoorde. De markt is dus ook in deze regio’s aan het verkrappen. Kustgebied Zuid-Holland Flevoland Zeeland Kustgebied Noord-Holland Indicatie 0 2 4 6 8 10 12 Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 25 NVM