NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 24

2.5 Aanbod daalt sterkst in Zeeland In bijna alle regio’s daalt het te koop staande recreatieve woningaanbod, maar in Zeeland het sterkst. Per 1 januari 2020 is er maar liefst 60 procent minder aanbod beschikbaar in vergelijking met een jaar eerder. Regio Achterhoek Aanbod recreatiewoningen per regio 2018-2020* Hier moet echter wel een kanttekening bij gemaakt worden. Zoals al eerder in dit rapport gemeld zijn er in Zeeland een aantal grote en dure nieuwbouw recreatieprojecten en kavels op de markt gebracht. Naar deze recreatiewoningen in het luxe topsegment (deels ook geschikt voor permanente bewoning) is nog steeds veel vraag uit binnenen buitenland en deze worden goed verkocht. Ze worden echter soms wel (al dan niet tijdelijk) van de markt gehaald, de zogeheten ‘intrekkingen’, vaak om marketingtechnische redenen. Dat zorgt voor een daling van het aantal beschikbare woningen. In werkelijkheid staat een deel van deze woningen nog steeds te koop, maar vaak als 1 nieuwbouwproject in plaats van losse (en in aantal dus meer) woningen. Brabant Drenthe Flevoland Friese en Overijsselse Meren Kustgebied Noord-Holland Kustgebied Zuid-Holland Limburg Overig Nederland Desalniettemin loopt het aanbod daadwerkelijk hard terug in ­Zeeland, blijft de vraag naar recreatiewoningen hoog en is er sprake van een sterke verkrapping van de markt. Niet alleen in Zeeland daalt het aanbod sterk. Ook in qua aanbod belangrijke regio’s als de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, Drenthe en de Friese en Overijsselse meren is het beschikbare aanbod hard teruggelopen. Lokale makelaars geven aan dat het gigantisch druk is, dat woningen niet aan te slepen zijn maar er tegelijkertijd maar weinig aanbod beschikbaar is. De hoge vraag en bijbehorend hoge aantal verkopen in 2019 is daar debet aan. Twente en Salland Veluwe en Utrechtse Heuvelrug Waddeneilanden Zeeland Aantal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 -60% *Peildatum 1 januari Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 24 NVM