NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 26

2.7 Duurste aanbod nog steeds in Zeeland De hoogste vraagprijzen voor recreatief aanbod in Nederland ­worden nog steeds gevraagd voor woningen in de Zeeuwse regio. De extreme piek van vorig jaar (veroorzaakt door een aantal ­grote, luxe nieuwbouwprojecten in de hoge prijsklassen) is weliswaar terug­gelopen, maar de gemiddelde vraagprijs ligt nog erg hoog: ­ bijna 500 duizend euro. Regio Achterhoek Brabant Drenthe Gemiddelde vraagprijs per regio 2018-2020* De grootste stijgingen van de prijzen in vergelijking met vorig jaar worden genoteerd in Limburg en het kustgebied van Noord-Holland. In deze laatste regio is de druk op de markt, zoals eerder gezegd, erg hoog. Dit komt tot uitdrukking in stijgende vraag- en transactieprijzen. In Limburg wordt de stijging van de gemiddelde vraagprijs voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwbouwwoningen, die gemiddeld voor een hogere prijs in de markt worden gezet. Flevoland Friese en Overijsselse Meren Kustgebied Noord-Holland Kustgebied Zuid-Holland Limburg Overig Nederland Twente en Salland Veluwe en Utrechtse Heuvelrug Waddeneilanden Zeeland Bedrag x 1.000 euro 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 *Peildatum 1 januari Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 26 NVM