NVM magazine 4-2020 | Page 8

8
Vakgroep Business
• NVM MAGAZINE

Speerpunten NVM Business 2021

1 Transactiedata
3 Publicaties
5 Analyseren ledenbestand en -belangen
Leden moeten kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare transactie data , die snel gevonden en gereproduceerd kunnen worden , zodat adviezen en taxaties efficiënter en beter kunnen worden uitgevoerd . Hiervoor is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de data en het bewustzijn van het belang van het aanleveren van deze data moeten worden verhoogd . Bij het niet naleven van de aanleververplichting wordt gehandhaafd .
2 Innovatie
Ontwikkelen van synergetische diensten door de deelnemingen op basis van “ ledenbelang ”. Ledenbelang moet gericht zijn op betaalbare toegevoegde waarde voor NVM Business en moet zorgen voor innovatie . Daarbij moet ieder lid gelijke kansen krijgen : level playing field .
Bepalen wat we als NVM met de data gaan doen en hoe deze als autoriteit in te zetten ten behoeve van de leden en richting de commerciële vastgoedmarkt om zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit en alle typen leden op een hen passende wijze te bedienen .
4 Samenwerking en kennisdeling
Aandacht voor meer en betere samenwerking tussen leden om als totale markt de omzet te vergroten en te versnellen . NVM Business moet voor de leden een relevant platform zijn waar marktkennis wordt gedeeld , partijen elkaar ontmoeten op bijeenkomsten en beurzen . Speciale aandacht voor het traject dat Young Professionals als ambassadeurs optreden en jongeren binnen , maar vooral buiten het vakgebied , voor de makelaardij enthousiasmeren .
Het dienen van het ledenbelang staat centraal . De diversiteit van het ledenbestand , MKB-leden , mid-corporates en corporates , vraagt om een analyse van hoe het belang en de betrokkenheid verder kan worden verhoogd . Het nauwkeuriger inzichtelijk maken van de ledenbehoeften kan de toegevoegde waarde voor de leden verder optimaliseren . •