NVM magazine 4-2020 | Page 6

6 Vakgroep Agrarisch & Landelijk
• NVM MAGAZINE

Speerpunten 2021

Dit zijn de strategische beleidsspeerpunten voor 2021 vanuit de Vakgroep Agrarisch & Landelijk :
1 Positioneren van de vakgroep door inhoudelijke visie
Middels inhoudelijke visies - over herbestemmen , duurzaamheid en innovatie - en marktonderzoek in het buitengebied verstevigt de vakgroep haar autoriteitspositie zowel binnen als buiten NVM .
4 Kwaliteit van het vakmanschap
Binnen de kenniswerkgroepen ( Agrarisch & Landelijk Vastgoed , Onteigening en Taxeren ) worden de specialistische leden ondersteund . Er wordt intensief samengewerkt met de Academie voor Vastgoed en met kwaliteitsregisters ( DOBS , NRVT , VGC ) en TEGoVA .
2 Verbeteren data-uitwisseling en -kwaliteit en verder ontwikkelen van data / ICT-producten
De data dienen van zulke goede kwaliteit te zijn dat de verschillende data-applicaties ( Stamkaart , referentiecijfers , GIS-Geoweb , NVM-Taxatieplatform Agrarisch & Landelijk ) optimaal functioneren .
3 Verder ontwikkelen van NVM-Taxatieplatform Agrarisch & Landelijk
5 Nieuwe leden
Vele NVM Agrarisch & Landelijk deskundigen zijn aangesloten bij andere brancheorganisaties dan NVM . Andere kwalitatief hoogwaardige agrarisch en / of landelijk deskundigen worden geen lid van NVM wegens het hoge entreegeld of eisen die
worden gesteld aan het NVM-lidmaatschap . Het wegnemen van deze beperkingen en het stimuleren van nieuwe aanwas is prioriteit voor 2021 . •
Het platform zal beschikbaar komen voor de gehele taxatiebranche en er zal ook veelvuldig overleg zijn met banken om binnen SBR Nexus tot een taxonomie te komen om uiteindelijk taxatierapporten digitaal via XBRL aan te kunnen leveren .