NVM magazine 4-2020 | Page 39

DECEMBER 2020 • Foto | Peter van Aalst , Marcel Krijger

Business 39 n de stad niet aangetast

Paul Oremus is sinds 2013 country manager en vanaf
2016 ook fund manager
Dutch Residential Fund van CBRE Global Investors EMEA . Oremus begon al in 1998 bij ING REIM , dat in 2011 door CBRE Global Investors werd overgenomen .
meer een woningprogramma . Ons doel is leefbare , toekomstbestendige steden creëren die betaalbaar , bereikbaar , gezond , klimaatbestending en multifunctioneel zijn .”
Wil Nederland zijn verdiencapaciteit echt vergroten , moeten er wel miljarden euro ’ s naar infrastructuur . “‘ We moeten ons uit de crisis investeren ”, betoogt Jagersma . “ In G5-verband lobbyen we om grote investeringen in infrastructuur . Zo moeten we de zuidelijke Randstad beter ontsluiten door het traject Leiden-Dordrecht viersporig te maken . In de Noordvleugel moeten we de Noordzuidlijn doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp en de ring sluiten tussen Isolatorweg en Centraal Station . Zo ontstaat capaciteit voor internationale treinen . Langs de nieuwe metrolijn kunnen we bovendien 85.000 woningen en vele kantoren ontwikkelen . Tussen Amsterdam en Almere is op termijn ook nieuwe infra nodig . Van de 250.000 geplande woningen in Metropoolregio Amsterdam landen er namelijk 100.000 in Almere en 100.000 in Amsterdam .”
Voor Rotterdam ligt er ook een zeer grote opgave op Zuid , schetst Melchers . “ Een inclusieve stad zijn we pas als we Rotterdam-Zuid verbinden met het centrum .
Dat doen we met gebiedsontwikkelingen
als Feyenoord City en Hart van Zuid en
het huisvesten van de hogeschool en
universiteit . Een nieuwe oeververbinding
en een volwaardig intercitystation op
Zuid zijn even belangrijk .” Oremus valt de
ontwikkel directeuren bij . “ De inrichting
van de stad moeten we 20 jaar vooruit
plannen . Infrastructuur is daarbij het
raamwerk , pas daarna komt het vastgoed
. Nieuw en frequenter openbaar
vervoer , meer rijbanen , nieuwe bruggen
en later wellicht een hyperloop tussen
de Europese stedelijke knooppunten zijn
nodig . Als overheden nu niet grootschalig
in deze infrastructuur investeren , hebben
we straks een stedelijk hart infarct .”
Melchers en Jagersma kunnen de hulp
van NVM Business-leden hierbij goed
gebruiken . “ Makelaars kunnen met
hun kennis en data inzicht geven in de
structurele vastgoedvraag en daarmee
overheden perspectief bieden ”, aldus
Jagersma . Melchers vraagt vastgoedadviseurs
ook oog te hebben voor kwetsbare
groepen . “ Overtuig marktpartijen
van het belang van betaalbare woningen
en maatschappelijke voorzieningen .”
Oremus stelt dat de beste adviseurs
ook helpen met beslissingen naar de
toekomst toe . “ Wie de trends en de grote
gamechangers het vroegst kan signaleren , heeft mijn volledige aandacht .” •
“ Langs een nieuwe metro naar Schiphol kunnen we 85.000 woningen ontwikkelen .”
Henk Jagersma
Jos Melchers is vanaf 2017 directeur Gebiedsontwikkeling
Cluster Stadsontwikkeling bij gemeente Rotterdam . Hij werkte maar liefst 28 jaar bij
MAB Development , tussen 2000 en 2015 als managing director . In 2016 was hij een jaar directeur Ontwikkeling bij
MRP Development .