NVM magazine 4-2020 | Page 38

38 Business Tekst | Martijn van Leeuwen • NVM MAGAZINE

Corona heeft de kracht va

Henk Jagersma is sinds
2018 stedelijk directeur van het cluster Ruimte en Economie bij de gemeente Amsterdam . Tussen 2008 en 2017 was hij directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate &
Finance , daarvoor directeur van Staedion en directeur
Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag .
Ook in crisistijd blijft de stad een magneet die talent en bedrijven aantrekt . Amsterdam en Rotterdam zijn daarom vast besloten zich uit de coronacrisis te investeren . Om straks een stedelijk hartinfarct te voorkomen , zijn nu wel miljarden nodig voor nieuwe infrastructuur .
Net als dit voorjaar treft de tweede
coronagolf Amsterdam van alle steden
het zwaarst . “ Amsterdam is veruit
de belangrijkste toerisme- , horeca- ,
cultuur- en evenementenstad van
Nederland , met Schiphol de hardst
geraakte sectoren . Amsterdam en het
Rijk geven steun waar het kan , zodat
zoveel mogelijk bedrijven het overleven .
Wel was de markt vóór corona volstrekt
overspannen ; te veel toeristen , te volle
kantoren en te weinig woningen . Nu
ontstaat er weer wat lucht ”, verklaart
Henk Jagersma , gemeente Amsterdam .
De schade op de vastgoedmarkt ziet
Paul Oremus van CBRE Global Investors
uit eerste hand . “ Onze winkelportefeuille
heeft de grootste klappen gekregen . De
huurinkomsten zijn teruggevallen , omdat
we de pijn van onze retailers wilden
verzachten . Omdat wij alleen kantoren
op toplocaties in de G4-steden hebben , viel het effect hier mee . Vooral flex office operators zien inkomsten wegvallen doordat vergaderzalen leeg blijven en bedrijven korter huren . De impact op onze woningportefeuille is verwaarloosbaar klein en onze logistieke portfolio geeft geen krimp .”
De heren zijn ervan overtuigd dat de grote steden blijven groeien . “ De kracht van de stad is door corona niet verminderd . Hier vindt de economische groei plaats , speelt het sociale leven zich af en trekt het talent naar toe ”, zegt Oremus stellig . Zowel Amsterdam en Rotterdam bouwen dan ook door . Jos Melchers , gemeente Rotterdam , wijst op het vastgestelde doorbouwmanifest en de onlangs gelanceerde website bouwenaanrotterdam . nl . “ Dit stadsbestuur faciliteert marktpartijen en hanteert een soepeler grondbeleid . De grote woningprojecten op zowel Noord als Zuid vinden gewoon doorgang . Ook versnellen we zeven groene stads projecten , te weten Groene long Hofplein en Westblaak , Prins Alexanderplein , Hofbogenpark , Park Maashaven , Schouwburgplein , Rijnhavenpark en Rivieroeverpark Feyenoord . Onze ambitie van een hoge woningproductie in alle prijscategorieën blijft dit jaar overeind .”
Amsterdam wil deze coronatijd benutten om projecten te versnellen , legt Jagersma uit . “ We kijken dan vooral naar grote woningprojecten . Want ik ben ervan overtuigd dat na de pandemie de vraag groot zal blijven . In 2020 zijn we voor het vijfde opeenvolgende jaar met de bouw van ruim 7.000 woningen gestart . Ook op de kantorenmarkt is ondanks het thuiswerken ruimte voor groei : de effectieve leegstand in het centrum en op de Zuidas bedraagt 1 procent , terwijl een frictieleegstand van 4 à 5 procent gewenst is . De techindustrie en de medische sector blijven groeien , terwijl multinationals en Brexit-bedrijven nog steeds op zoek zijn naar geschikte kantoren .”
CBRE GI blijft investeren in de Randstad en Eindhoven – plekken waar de meeste vraag is en het minste aanbod , aldus Oremus . “ Op het gebied van woningen en logistiek lopen onze investeringsprogramma ’ s gewoon door . Kantoorinvesteringen doen we selectief en bij voorkeur op de hotspots waar we al aanwezig zijn . Door corona en de versnelling van e-commerce zullen we naar verwachting een aantal winkelgebieden herontwikkelen . Zo geven we winkelcentrum Amsterdamse Poort in Zuidoost een tweede leven met onder