NVM magazine 4-2020 | Page 27

DECEMBER 2020 • Foto | René van den Burg

Holding 27 ervaring combineren even diensten ”

“ Onze initiatieven dragen direct bij aan onze verdienkracht en het vermogen om te investeren in andere innovaties .”
“ Het is mijn ambitie om op termijn niet alleen terug te kijken maar ook te gaan voorspellen .”
Elkaar beter vinden
Ypma en zijn team willen de komende tijd meer tools en diensten ontwikkelen . Bijvoorbeeld om ook aankoopmakelaars en taxateurs te ondersteunen . Bij deze innovaties spelen gebruikers een sleutelrol . “ De samenwerking verloopt steeds beter . In design sprints bepalen we samen de behoeften en toetsen de resultaten . Het is voor mij persoonlijk soms nog wel zoeken in de structuur van NVM met diverse afdelingen en besturen , maar we vinden elkaar steeds beter , en met resultaat .”
Verdienkracht vergroten
De zoektocht naar innovatieve diensten is niet alleen op NVM gericht . “ Het woningwaardemodel dat we ontwikkeld hebben , meet zich met de beste modellen in de markt . En dat biedt kansen , bijvoorbeeld bij hypotheekverstrekkers en gemeenten . Andere kansen liggen bij koppelingen met externe partijen die tools ontwikkelen voor makelaars . “ Via onze referentieAPI krijgen derden onder voorwaarden toegang tot relevante referenties voor hun eigen diensten of tools om het NVM-leden die deze gebruiken makkelijker te maken . Deze initiatieven dragen ook direct bij aan onze verdienkracht en het vermogen om te investeren in andere innovaties , waar de NVM-leden weer van profiteren .”
Ook gaan voorspellen
Naast de focus op databeheer en innovatie is brainbay ook het onderzoeksinstituut van NVM . “ De NVM kwartaalcijfers zijn een begrip in Nederland en ik ben trots dat we daar wezenlijk aan bijdragen . Ook daarin ontwikkelen we verder . De afgelopen tijd brachten we bijvoorbeeld de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt in kaart . In vergelijking met de vorige crisis blijkt dat die effecten , in tegenstelling tot de verwachtingen , nu echt anders zijn , omdat de markt nu veel krapper is . Met onze analytische technieken onderbouwen we verschillende scenario ’ s beter . Het is mijn ambitie om op termijn niet alleen terug te kijken maar ook te gaan voorspellen . Die stip op de horizon kunnen we met het aanboren van nieuwe databronnen en inzet van slimme analytics en machine learning zeker bereiken .”
Datagedreven diensten
Belangrijk bij al deze ontwikkelingen is volgens Ypma dat de relatie met NVM de laatste twee jaar veel volwassener is geworden . “ Beide organisaties werken hard aan een constructief partnerschap . Brainbay biedt momenteel veel meer dan alleen een dataplatform . We zijn een volwassen analytics-bedrijf dat de waarde van NVM-data en de ervaring van de leden vertaalt naar concrete data gedreven diensten . Zo leveren we een directe bijdrage aan de verdere digitalisering van NVM en haar leden .” •