NVM magazine 4-2020 | Page 25

DECEMBER 2020 • Tekst | Marije Rispens Foto | René van den Burg Vereniging 25
Commissie Lidmaatschapszaken :

“ Het speelveld moet voor alle makelaars gelijk zijn ”

De erecode en de regels die we samen gemaakt hebben hooghouden . Dat doet de Commissie Lidmaatschapszaken . De CL bestaat uit vier leden van NVM , die ondersteund worden door drie juristen op het bureau en een externe juridisch adviseur . Het algemeen bestuur heeft alle ledenzaken aan de commissie gedelegeerd , zodat de CL voor iedereen – ook de bestuursleden zelf - toetsend en handhavend kan optreden . Maar waarom is dat zo belangrijk voor de vereniging ? En wat heb je als lid aan deze commissie ? De vier leden van de CL aan het woord .
Hans Snijders ( voorzitter ) Team Snijders makelaars , Rijssen
Juliette van Anken - van der Reep Van Anken Makelaardij o . g . Nijmegen
Alfred Enderink Agterdenbosch NVM Makelaars , Voorburg
Albrecht Kok Albrecht Makelaars | Taxateurs , Drachten
“ We hebben binnen onze vereniging een aantal afspraken gemaakt , waaronder de erecode , de statuten en het reglement van aansluiting . Voor het goed functioneren van de vereniging is het essentieel om daarop te handhaven . Wie door rood rijdt , moet een boete krijgen , anders werkt de regel niet . De commissieleden komen uit diverse regio ’ s om hiermee een zo groot mogelijke afspiegeling te krijgen van het NVM-ledenbestand . We hebben twee doelen voor ogen : de consument mag niet benadeeld worden en het speelveld moet voor alle makelaars gelijk zijn . Handelen in onroerend goed is bijvoorbeeld een doodzonde binnen NVM en daartegen zullen we altijd optreden .”
“ De CL is het geweten van de club . We zijn er voor de leden , want we hebben met zijn allen de erecode hoog te houden . Wij grijpen bijvoorbeeld in als makelaarskantoren hun medewerker een titel meegeven die hij niet verdient . Consumenten moeten er vanuit kunnen gaan dat degene die ze treffen daadwerkelijk gekwalificeerd is . We zijn niet alleen een soort politieagenten . Je kunt ons ook vragen stellen en bij ons toetsen of je nieuwe manier van werken binnen de regels past . Het is momenteel , in coronatijden , moeilijker om de NVM-toelating te halen . Toch gaan we niet zomaar versoepelen , overigens maken wij die regels ook niet . Maar we willen dat ons kwaliteitskeurmerk iets blijft betekenen . Ik weet nog hoe trots ik zelf was toen ik NVM-lid werd !”
“ De spelregels van NVM zijn veelomvattend en divers . Om jezelf of je bedrijf te ontwikkelen kan het nodig zijn om grenzen op te zoeken , aan de rand van het ravijn bloeien immers de mooiste bloemen . Als men zich ontwikkelt en daarbij ( net ) binnen de grenzen van NVM-regels blijft , heeft dat een positief effect op NVM in zijn geheel . Want hoe beter ontwikkeld NVM-leden zijn , hoe succesvoller NVM in zijn geheel . Wij beoordelen of leden binnen de spelregels van de vereniging blijven , maar kunnen ze daarbij ook adviseren . Mocht een sanctie wel nodig zijn , dan zoeken we naar de best passende maatregel . Moeten optreden is nooit plezierig en verstoort de verhouding tussen het lid en NVM . We bespreken dossiers binnen de CL dan ook met maximale zorgvuldigheid .”
“ Iedereen moet zich aan de
regels van de club houden als
we een kwaliteitsorganisatie
willen zijn . Maar geen persoon ,
kantoor of situatie is hetzelfde .
Zo mag je bijvoorbeeld geen
ongekwalificeerd personeel
naar buiten sturen . Maar wat
als de bevoegde makelaar net
is overleden ? Of er een andere
reden is waardoor een bedrijf
op het spel staat ? We tonen
begrip voor zulke situaties door
bijvoorbeeld iets langer de tijd
te geven om de zaken weer op
orde te krijgen . Sowieso zitten
wij hier niet met een negatieve
insteek , maar om samen een
probleem op te lossen . De
regelgeving is soms onduidelijk
voor leden en ze begaan niet
altijd bewust een overtreding .
Vaak nodigen we ze dan uit
voor een gesprek om tips te
geven hoe ze binnen de regels kunnen werken .” •