NVM magazine 4-2020 | Page 20

20 Juridische Dienst Tekst | Rieco Boersma • NVM MAGAZINE

Bij plaatsen van zonnepanelen

Koper stuit op

asbest dakbeschot

Bij het plaatsen van zonnepanelen stuit koper op een asbest dakbeschot . Koper stelt verkoper aansprakelijk voor de schade als gevolg van het asbest dak - beschot en stapt naar de rechter .
Koper heeft een woning van het bouwjaar 1975 aangekocht . In de NVM-koopovereenkomst en de vragenlijst heeft verkoper verklaard dat het verkoper ‘ niet bekend ’ is of in de woning asbest is verwerkt .
Na het transport laat verkoper zonnepanelen plaatsen op het dak . Bij het inspecteren van het dak blijkt dat er sprake is van een asbest dakbeschot . Het installatiebedrijf van de zonnepanelen was enkel tot het plaatsen van de zonnepanelen in staat nadat het asbest dakbeschot was verwijderd . Koper is van mening dat de woning nu niet normaal gebruikt kan worden . Eveneens is koper van mening dat verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden omdat verkoper moet hebben geweten dat er in het dak van de woning asbest is verwerkt . Koper stelt dat verkoper gehouden is de schade die verband houdt met het vervangen van het asbest dakbeschot van 25.000 euro te vergoeden en stapt naar de rechter .
NORMAAL GEBRUIK
Het normaal gebruik als woonhuis heeft verkoper gegarandeerd in de koopovereenkomst . Dit betekent dat koper mag verwachten dat in de woning gewoond moet kunnen worden op een voldoende veilige manier , met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast . Volgens de kantonrechter is de woning , zo lang er geen ( verbouwings ) werkzaamheden aan de woning worden verricht , veilig te bewonen . Dat koper ervoor kiest om zonnepanelen te plaatsen waardoor vervanging thans noodzakelijk wordt , is zijn keuze , maar maakt dit niet anders .
MEDEDELINGSPLICHT VERSUS ONDERZOEKSPLICHT
Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat verkoper zijn mededelingsplicht niet geschonden heeft . Verkoper heeft verteld wat hem bekend was . Dit is voor koper geen garantie dat de woning asbestvrij is . Er rustte op koper een onderzoeksplicht nu de woning uit 1975 dateert . Het is immers van algemene bekendheid dat in de jaren zeventig asbesthoudend materiaal gebruikt werd bij de bouw van woningen . Het voornemen tot het plaatsen van zonnepanelen had voor koper daarom ook aanleiding moeten zijn om zelf een bouwkundig onderzoek te laten verrichten naar de toestand van het dak .
De kantonrechter wijst de vordering tot schadevergoeding van koper af . •
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bekijk de uitspraak Contact ? op rechtspraak . nl :
NVM Juridische Dienst bit . ly / 2J1bymP 030-608 51 81
Les voor de praktijk
Koper krijgt in deze uitspraak de deksel op zijn neus doordat hij zelf zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt . Een aankoopmakelaar had koper kunnen behoeden voor deze fout . Nu koper immers de plannen had om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de woning had de aankoopmakelaar koper het advies kunnen geven om een bouwkundig onderzoek te laten verrichten , zeker gezien het feit dat de woning is gebouwd in een periode waarin het normaal was om asbesthoudend materiaal te gebruiken .