NVM magazine 4-2020 | Page 16

16 Lobby Tekst | Eva van Beveren • NVM MAGAZINE

Aan tafel bij de Haagse politiek

In de huidige woningmarkt is het vinden van een betaalbare koopwoning voor veel starters bijna onmogelijk . Ligt de oplossing dan alleen in het bouwen van meer starters woningen ? Niet volgens Jasper van der Jagt , lobbyist bij NVM . “ Door het grote tekort aan woningen kunnen velen – van starter tot senioren – niet de gewenste woonstap maken en doorstromen naar een ander type woning .” Daarom pleit Van der Jagt in Den Haag voor een integrale aanpak van de woningmarkt waarbij doorstroming centraal staat .