NVM Magazine 4-2019 | Page 28

28 Vereniging Tekst | Patty Sjerps • NVM MAGAZINE Verenigingsmanager André Drok blikt terug op 2019. Het jaar waarin het roer voor NVM definitief is omgegaan, op weg naar een servicegerichte organisatie. “NVM is er voor de leden, dat staat met stip op nummer 1.” “Servicegericht is de rode draad in 2019 en is ook hét speerpunt voor de komende jaren. NVM is er primair voor de leden”, zegt André Drok. Hij kijkt terug op een roerig jaar van reorganisatie en verandering. Nieuwe voorzitter Ger Jaarsma zat drie jaar lang op de voorzitters- stoel van NVM en schudde de organisatie flink op. “Hij werkte drie jaar lang aan dossiers als de governance structuur van NVM- Holding en haar deelnemingen. Ook discussies over de keuze tussen persoonlijk lidmaatschap of ondernemer- slidmaatschap en de invoering van collegiale audits bracht hij tot een goed einde”, legt Drok uit. “Onno Hoes startte in juni 2019 en kan doorpakken en voortborduren op het fundament dat Jaarsma heeft gelegd. Hoes heeft een rijke bestuurlijke ervaring en is een echte verbinder. Waar het kan, zal hij dan ook sámen met de afdelingsvoorzitters optrekken en hen in beeld brengen.” Focus op leden Is NVM een branchevereniging die voor de hele branche opkomt, of is ze een vereniging gefocust op haar leden? Drok: “Primair, met stip op nummer 1, zijn wij een ledenereniging, waarbij de ondernemingen lid zijn. Wij behartigen de belangen van onze leden; de aangesloten makelaars- en taxateurskantoren. Daarbij richten we ons op de ondernemer, de in de onderneming werkzame makelaars en taxateurs, en ook op Kandidaat Makelaar-Taxateurs (KRMT), Assistent Makelaars-Taxateurs (ARMT) en andere mede- werkers.” Meer interactie NVM Holding NVM wil interactie met haar leden sterk vergroten. “Daarvoor is onder andere in 2019 een ledenapp opgezet”, vertelt Drok. Onder andere via online platforms wil NVM graag continue met leden in gesprek zijn over thema’s, visies, producten en diensten. Leden praten mee, geven hun mening en communiceren onderling. Dat is wat NVM graag wil. “Meer dynamiek en meer samenwerken.” In 2019 heeft NVM ervoor gekozen een zwaardere rol toe te kennen aan de Holding. “De eigendom van de werkmaatschappijen is ondergebracht in een holding B.V.”, zegt Drok. “Voorheen bestond het bestuur van de Holding uit een delegatie van het Algemeen Bestuur NVM. Nu staan innovatie en het bevorderen van synergie tussen de werkmaatschappijen centraal. Dat is reden geweest om een extern professioneel bestuurder - Yme Bosma - voor NVM Holding te benoemen en een RvC Holding te installeren.” Intern auditsysteem NVM staat voor kwaliteit. “Om dit te waarborgen voerde NVM een intern auditsysteem in”, vertelt Drok. “We leiden makelaars en taxateurs op tot auditor. Tenminste eens in de drie jaar wordt elk lid door een auditor bezocht. Doel is met elkaar de kwaliteit van NVM en hun dienstverlening nog verder te verhogen. Uit de audits komen ook aandachtspunten die we als NVM kunnen gebruiken om leden meer algemeen te informeren of om opleidingen en producten en diensten beter af te stemmen op de behoefte van de leden.” Van vereniging naar coöperatie De NVM is sinds oktober 2019 een coöperatie. Drok: “ NVM is via een holding eigenaar van verschillende werkmaatschappijen die diensten leveren aan de leden en derden. De omvorming naar een coöperatieve vereniging biedt meer mogelijkheden om leden - ook financieel - te laten participeren in de financiele resultaten die binnen de NVM-groep worden behaald. Nieuw kantoor Drok benoemt tot slot het nieuw te bouwen verenigingsgebouw in Utrecht. “In een online community hebben we leden om input gevraagd om de dienstverlening van het NVM- bureau te vergroten. Dit heeft ook veel inspiratie opgeleverd voor het nieuwe verenigingsgebouw waarin we een huiskamergevoel willen creëren met veel open ruimtes waar je zo naar binnen kan lopen. Zo krijgen alle leden en bezoekers het gevoel: ‘Welkom, wat fijn dat je er bent!’ Daarmee onder- strepen we onze visie op wie we willen zijn.” • Terugbl “Het ro